PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORJE, 13-21 sierpnia 2016

W programie pielgrzymki m.in.:

  • item,347,5,xCodzienny udział w wieczornych modlitwach w Medziugorje
  • Wyjście na Górę Objawień – Podbrdo
  • Wspólna droga krzyżowa na Križevac
  • W miarę możliwości spotkania z Widzącymi oraz spotkanie ze Wspólnotą s. Elwiry – Campo della Vita
  • Wyjazd na wodospady Kravica
  • Wyjazd nad Adriatyk do Veprić (chorwackie Lourdes) oraz turystycznej miejscowości Makarska
  • Wyjazd do
  • Wyjazd do Mostaru lub Sirokiego Brijegu

 
Cena pielgrzymki :  600 zł +210 EURO (płatne w autokarze)
Wpłata zaliczki w kwocie – 300 zł do 10 czerwca. Pozostała kwota – 300 zł do końca czerwca.

Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, Pesel, dokładny adres oraz telefon kontaktowy. Sprawdzić ważność dowodu osobistego lub paszportu.

ZGŁOSZENIA: Barbara Ożóg, tel. 602 306 424

lub o. Jozafat Gohly OFM, Tel.  609 651 914,

e-mail: jozafatofm@gmail.com