Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna św. Charbela

imagesSpotykamy się w 2 i 4 czwartek miesiąca:
– najpierw Msza św. o godz. 18.30 w kościele,
– po Mszy Adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa uwielbienia i katecheza.
Następnie spotykamy się w salce nad kaplicą klasztorną, gdzie rozważamy Słowo Boże na dany dzień. Nasze spotkanie kończymy wspólną modlitwą brewiarzową.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Wiesław.

Modlitwa do św. Charbela
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen