Duszpasterstwo Katolików j. niemieckiego

logo

Duszpasterstwo wiernych katolików języka niemieckiego

Z nominacji JEm Ks Kard. H.Gulbinowicza, o. Marian posługuje Duszpasterstwu wiernych katolików języka niemieckiego.
W klasztorze w Karłowicach mieści się biuro, sala spotkań i biblioteka. Zapisy metrykalne znajdują się w parafii zamieszkania, kiedyś w parafii katedralnej. Nabożeństwa odbywają się w kaplicy sióstr Jadwiżanek przy ul. Sępa Szarzyńskiego 29.
Msze św. w niedziele i święta są o godz. 10.00.
Miesięczne odwiedziny chorych.
Roczne rekolekcje.
Dwie pielgrzymki rocznie.
Wydawana jest gazetka parafialna: „Heimatbote der deutschen Katholiken in der Erzdiozese Breslau” – wychodzi 5 numerów na rok.
W sali w klasztorze odbywają się spotkania duszpasterskie, godziny biblijne, Nabożeństwa ekumeniczne organizowane są wspólnie z niemiecką Ewangelicką Parafią św. Krzysztofa.
W sobotę przed I Niedzielą Adwentu gromadzą się niemieccy ewangelicy i katolicy razem, na przemian w kościele św. Krzysztofa, a w następnym roku w kaplicy sióstr Jadwiżanek.
Wspólna modlitwa za zmarłych w listopadzie.
Przed Bożym Narodzeniem tzw. „święto adwentowe” ma charakter spotkania opłatkowego. Zapraszany jest pastor ewangelicki z delegacją parafii św. Krzysztofa oraz przedstawiciele konsulatu Niemiec.

Bliższe informacje: katholische-seelsorge.franciszkanie.com

Opiekunem wspólnoty jest o. Marian Bernard Arndt OFM – tel/fax: (071) 3726652.