Muminki

Muminki

Wspólnota „Muminkowa” zrzesza rodziny z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby pragnące nieść im pomoc. Od ponad 20 lat wspólnota stanowi grupę wsparcia dla tychże rodzin osób niepełnosprawnych.

Wspólnota powstała przy franciszkańskiej parafii p.w. św. Antoniego w 1985 r.
Ówczesny wikary parafii (później jej proboszcz), o. Antoni Kazimierz Dudek, poznał rodziców Jacka, chłopca z porażeniem mózgowym. Wiedząc, że w parafii zamieszkują także inne dzieci niepełnosprawne intelektualnie postanowił zbliżyć do siebie ich rodziny. W tym celu zaproponował tym rodzinom wspólny wyjazd do zaprzyjaźnionej parafii w Kaczorowie koło Jeleniej Góry. Namówił też do wyjazdu grupę młodzieży skupionej parafialnej „oazie”. Miała ona pomagać w opiece nad dziećmi i organizowaniu zabaw dla nich.
Okazało się to znakomitym pomysłem – dzieci niepełnosprawne znakomicie odnalazły się i bawiły w grupie młodych ludzi.
Jeszcze lepszy efekt można było zaobserwować wśród młodzieży, która odkryła wielką radość przebywania z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i niesienia pomocy im i ich rodzinom.
Na gruncie tych wspaniałych doświadczeń narodziła się idea „paszczaków” – młodych ludzi, którzy chcą na co dzień pomagać osobom niepełnosprawnym intelektualnie (nazwanym „muminkami”) i ich rodzinom.

Obecnie do wspólnoty należy ok. 30 rodzin z (dorosłymi już) osobami dotkniętymi niepełnosprawnością umysłową.

W listopadzie 2005 r. wspólnota została jednym z pięciu laureatów plebiscytu „Dobre Praktyki” zorganizowanego przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, objęty honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia.

Spotykamy się w naszych domach oraz w salkach katechetycznych przy parafii św. Antoniego raz w miesiącu (w drugą niedzielę miesiąca) o godz. 14:30.

Wspólnota ma swoją mszę świętą w kościele św. Antoniego. Po tej mszy odbywa się uroczyste spotkanie całej wspólnoty w salkach katechetycznych.

W miesiącu lipcu zawsze organizujemy tzw. Duży Obóz. Jadą na niego osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami oraz wolontariusze, którzy chcą pomagać w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Chętnych do wstąpienia do naszej wspólnoty zapraszamy na naszą mszę świętą, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14:30.

DSC_0209 (2) Opiekunem wspólnoty jest o. Fabian.

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Galeria