Kapelanie szpitalne

chory

Na terenie naszej parafii znajdują się 2 szpitale, w których nasi ojcowie posługują jako kapelani i pełnią dyżury duszpasterskie na każde wezwanie, aby iść z posługą sakramentalną i dobrym słowem.

W Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego posługuje o. Ezechiel.
Msze św. odbywają się w kaplicy szpitalnej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w niedziele o godz. 10.00, a w dni powszednie o godz. 18.00.

www.szpital.franciszkanie.com