Betesda

DSC_0209 (2)Jean Vanier

Wspólnota „Betesda” jest inicjatywą młodych ludzi, pragnących być przyjaciółmi osób niepełnosprawnych, a w sposób szczególny niepełnosprawnych intelektualnie.
Skupia osoby, które chcą poświęcić swój czas, entuzjazm, kreatywność i energię ludziom dotkniętym niepełnosprawnością – dostrzegając w nich samego Chrystusa.

Uczestnictwo we Wspólnocie wiąże się z dobrowolnym podjęciem konkretnych zobowiązań. Stąd też, o przyjęcie do Wspólnoty mogą starać się osoby, które ukończyły 14 lat.

Źródłem istnienia Wspólnoty „Betesda” jest chęć towarzyszenia osobom niepełnosprawnym w ich trudnej drodze w ramach wspólnoty „Muminki” – wspieranie ich dążeniu do doświadczenia pełni życia.

Członkowie Wspólnoty, nie tylko ofiarują siebie osobom niepełnosprawnym, ale też czerpią z niewypowiedzianego bogactwa, jakim jest obcowanie z osobami z upośledzeniem.

Jednym z celów Wspólnoty jest ułatwianie osobie niepełnosprawnej uczestnictwa w życiu społecznym, tak by czuła się ona częścią społeczeństwa. Celem jest również takie oddziaływanie na społeczeństwo, by akceptowało wśród siebie osoby niepełnosprawne (zwłaszcza intelektualnie) i w pełni respektowało ich prawa.

Cele Wspólnoty realizujemy w różnoraki sposób: Jako tzw. „Paszczaki” spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi (i ich bliskimi) w ich domach, organizujemy wyjazdy i imprezy z udziałem osób niepełnosprawnych (np. bal karnawałowy, ogniska integracyjne, zawody sportowe, wyjścia do kina, na koncerty, wycieczki jedno- i kilkudniowe), prowadzimy zajęcia grupowe (np. plastyczne, teatralne, warsztaty z psychologiem).

Naszymi doświadczeniami ze spotkań z osobami niepełnosprawnymi dzielimy się na specjalnych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się raz na dwa tygodnie. No i oczywiście wspólnie się modlimy.

Obecnie wspólnota liczy kilkanaście osób. Potrzeby są jednak dużo większe – brakuje nam szczególnie mężczyzn.

Jeśli zatem chciałbyś/chciałabyś nam pomóc w otwieraniu życia przed osobami niepełnosprawnymi, to zapraszamy Cię serdecznie na nasze spotkanie formacyjne, które odbywa się w drugą i czwartą środę miesiąca o godzinie 19.15, w salce nad kaplicą, w klasztorze oo. franciszkanów przy al. Kasprowicza 26.

Opiekunem wspólnoty jest o. Fabian, proboszcz.