Grupa AA i AL-ANON

Przy naszej parafii działają dwie grupy AA i grupa  AL-ANON. Wskazujemy na możliwość pomocy osobom uzależnionym i przypominamy zasady 12 kroków Anonimowych Alkoholików:

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytacje do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach.

Grupa AA Nomad spotyka się w Domu Katechetycznym w soboty o godz. 17.00, a grupa Katharsis w niedzielę o godz. 18.15 – sala nr 4.

Grupa AL-ANON Źródło spotyka się w Domu Katechetycznym w czwartki godz. 17.00 – sala nr 2 (dla rodzin alkoholików).

Jeśli Ty masz problem z alkoholem lub ma go ktoś z twoich bliskich – przyjdź, zapraszamy.
Ostatnie spotkanie w miesiącu jest „spotkaniem otwartym”, a to znaczy, że przyjść może każdy.

Opiekunem wspólnot jest o. Fabian, proboszcz.