Kalwaria Karłowicka

Duchowość franciszkańską obrazują rozmieszczone na terenie parafii karłowickiej (w ogródkach domowych) kapliczki Drogi Krzyżowej, której inicjatorem był o. Antoni Dudek w roku 2000.

Dwa razy w roku szlakiem Kalwarii Karłowickiej odprawiana jest parafialna droga krzyżowa.

Kapliczki znajdują się w następujących miejscach:

Stacja I

(Al. Kasprowicza 17)
Jezus skazany na śmierć

Z Ewangelii według św. Marka (14, 55.61-64)

Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić.
Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie:
„Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?”
Jezus odpowiedział:
„Ja jestem”.
Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł:
„Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków?
Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?”

Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci.

stacja I
Stacja II
(ul. Bończyka 26)
stacja II
Jezus bierze na krzyż na swoje ramiona
Z Ewangelii według św. Marka (15, 20)A gdy Go wyszydzili,
zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
Stacja III
(ul. W. Pola 62 b)
stacja III
Jezus upada pod krzyżem
Księga Izajasza (53, 4)Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Stacja IV
(ul. Jutrosińska 15)
Jezus spotyka swoją Matkę

Z Ewangelii według św. Łukasza. 2, 34-35.51

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie,
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

 

stacja IV

 Stacja V

(ul. Syrokomli 58)
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Z Ewangelii według św. Marka (15, 21)I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny,
który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
stacja V
Stacja VI
(ul. Kruczkowskiego 28)
stacja V
Weronika ociera twarz Jezusowi

Z Księgi Izajasza (53, 2-3)

Nie miał On wdzięku, ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem.

Stacja VI
(ul. Chrzanowskiego 18)
stacja VII
Jezus upada po raz drugi pod krzyżem

Psalm 35 (15-16)

Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają,
przeciwko mnie się schodzą
obcy, których nie znałem,
szarpią mnie bez przerwy,
napastują i szydzą ze mnie,
zgrzytając przeciw mnie zębami.

Stacja VII
(ul. Chrzanowskiego 18)
stacja VII
Jezus upada po raz drugi pod krzyżem

Psalm 35 (15-16)

Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają,
przeciwko mnie się schodzą
obcy, których nie znałem,
szarpią mnie bez przerwy,
napastują i szydzą ze mnie,
zgrzytając przeciw mnie zębami.

Stacja VIII
(ul. Sportowa 34)
stacja VIII
Jezus spotyka płaczące niewiasty
Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 27-28)A szło za Nim mnóstwo ludu,
także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.
Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!”
Stacja IX
(ul. Krasickiego 19 a)
stacja IX
Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem
Księga Izajasza (53, 6)Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich
Stacja X
(Al. Kasprowicza 64)
stacja X
Jezus odarty z szat

Psalm 22 (7-8)

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrzasają głową.

Stacja XI
(ul. Boya-Żeleńskiego 29)
stacja XI
Jezus przybity do krzyża

Z Ewangelii według św. Marka (15, 25.31.34)

A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.
Arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili:
„Innych wybawiał, siebie nie może wybawić”.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”

Stacja XII
(Al. Kasprowicza 64)
stacja XII
Jezus umiera na krzyżu

Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 46)

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
Po tych słowach wyzionął ducha.

Stacja XIII
(ul. Brzechwy 6)
Jezus zdjęty z krzyża

Księga Izajasza (53, 8-9)

Po udręce i sądzie zostal usunięty;
a kto się przejmuje Jego losem?
Tak! Zgłodzono Go z krainy żyjących;
za grzechu mego ludu został zbity na śmierć.
Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,
i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem,
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy
i w Jego ustach klamstwo nie powstało.

stacja XIII

Stacja XIV

(ul. W. Pola 14)
Jezus złożony do grobu

Z Ewangelii według św. Mateusza (27, 59-60)

Józef zabral ciało, owinął je czyste płótno
i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale.
Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.

stacja XIV