Rada Parafialna

Rada Parafialna 2021

Dnia 15.09.2021 roku ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski specjalnym Dekretem zatwierdził nowy skład osobowy Rady Parafialnej przy Rzym.-Kat. Parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu Karłowicach. Ze względu na pandemię, kadencja ustępującej Rady Parafialnej, której dziękowaliśmy na mszy św., trwała o rok dłużej – czekaliśmy na wizytację.

Oto wykaz członków Rady Parafialnej, powołanej na okres pięciu lat:

 1. o. Fabian G. Kaltbach – proboszcz
 2. o. Jordan M. Staffa – wikariusz
 3. s. Rafaela Szczepanek – franciszkanka
 4. s. Alicja Grzywocz – kapucynka
 5. Michał Banaś
 6. Magdalena Dembowska
 7. Andrzej Jałowy
 8. Zbigniew Kobyłecki
 9. Anna Małczak
 10. Bartłomiej Muszyński
 11. Agnieszka Ochalik
 12. Franciszka Pelczar
 13. Jerzy Śpiewak
 14. Tomasz Zdobylak
 15. Izabela Żabska
 16. Tadeusz Żołnowski

Ksiądz Arcybiskup życzy nowej Radzie Parafialnej owocnej pracy dla dobra Parafii i na ten trud z serca błogosławi.

____________________________________________________________________________________

Rada Parafialna 2015

Dnia 01.10.2015 Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski specjalnym Dekretem zatwierdził nowy skład osobowy Rady Parafialnej przy Rzym.-Kat. Parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu Karłowicach. Przed wakacjami zakończyła swoją pięcioletnią kadencję poprzednia Rada Parafialna, której dziękowaliśmy na specjalnej mszy św. dziękczynnej.
Oto wykaz członków Rady Parafialnej, powołanej na okres pięciu lat:

 1. o. Fabian Kaltbach – proboszcz
 2. o. Jordan Staffa – wikariusz
 3. s. Rosaria Szula – franciszkanka
 4. s. Bożena Orłowska – kapucynka
 5. Michał Banś
 6. Magdalena Dembowska
 7. Marcin Konopka
 8. Anna Małczak
 9. Antoni Mondel
 10. Bartłomiej Muszyński
 11. Agnieszka Ochalik
 12. Franciszka Pelczar
 13. Władysław Puzanowski
 14. Jerzy Śpiewak
 15. Tomasz Zdobylak
 16. Izabela Żabska
 17. Tadeusz Żołnowski

Ksiądz Arcybiskup życzy nowej Radzie Parafialnej owocnej pracy dla dobra Parafii i na ten trud z serca błogosławi.


Przedstawiamy naszym parafianom protokoły ze spotkań Rady Parafialnej

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 14 grudnia 2011r.

Lista obecności:
– Bartłomiej Muszyński
– Jolanta Kirpluk
– Aniela Ptak
– Halina Milczyńska
– Franciszka Pelczar
– Jarosław Andrzejczak
– Basia Kobyłecka
– Michał Banaś
– Antoni Mondel
– Bogdan Plata
– Barbara Brzuska
– Bronisław Ciróg
– Bartosz Jakus
– Stefan Migaj
– s. Bożena Orłowska
– Zbigniew Falana
– o. Oskar Maciaczyk ofm
– o. Jarosław Zatoka ofm
– o. Teofil Niewiński ofm
– Karolina Durazińska.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. O. Teofil przedstawił informacje bieżące na temat Liturgicznej Służby Ołtarza. Omówiono sprawy organizacyjne i formacyjne. Przedstawiony został problem niskiej frekwencji ministrantów oraz sposoby jej zwiększenia, np. urządzenia w szkole spotkania, na których będzie się zapraszać młodsze roczniki.
3. O. Oskar przedstawił informacje dotyczące Fraterni San Antonio, m.in. problemy związane z brakiem opiekunów do pracy z dziećmi. Zaproponowano zaangażowanie w tym celu młodzieży oraz ludzi z D.A.
Przedstawiona została konieczność zaopatrzenia salki dla dzieci w zabawki edukacyjne. Zaproponowano zasygnalizowanie zapotrzebowania na gry w ogłoszeniach parafialnych.
O. Oskar przedstawił również sprawy piątkowych spotkań młodzieży oraz organizację koncertu kolęd.
O. Oskar przedstawi konieczność pracy z dziećmi ze scholki nad doskonaleniem warsztatu muzycznego, w związku z czym zaproponował zaangażowanie w zajęcia ze scholką osoby zajmującej się muzyką profesjonalnie.
Przedstawiono pomysły na zwiększenie frekwencji na Mszach młodzieżowych.
4. Poruszony został temat kosztów I Komunii Św. Podano informację o możliwości pokrycia tych kosztów dla najuboższych rodzin z funduszu parafialnego.
5. Omówiono przebieg wyjazdowego kursu przedmałżeńskiego. Pomimo zgłoszenia się malej ilości par kursy wyjazdowe będą kontynuowane.
6. Przedstawiono propozycję zorganizowania spotkań dla rodziców dzieci przygotowujących się do Bierzmowania. O. Oskar zaproponował zaproszenie rodziców na katechezę dla dorosłych.
7. O. Proboszcz poinformował o formalnym zatwierdzeniu projektu bruku. Przedstawił konieczność znalezienia firmy do wykonania prac. Nie ma konieczności ogłaszania przetargu, ponieważ prace nie będą wykonywane z pieniędzy publicznych.
8. O. Jarosław przedstawił tematykę nowego roku duszpasterskiego. Wszystkie nowe inicjatywy rozpoczynane będą po zakończeniu kolędy.
9. O. Jarosław przedstawił prośbę do członków Rady o pomoc w rozprowadzaniu prasy przed Kościołem po Mszach niedzielnych, w przypadku gdy do Mszy służyło mniej niż trzech ministrantów.
10. O. Oskar przedstawił prośbę o wyłonienie osoby odpowiedzialnej za wystąpienia publiczne, składanie życzeń jubilatom, podziękowania rekolekcjonistom itp.
11. O. Jarosław zaproponował ustanowienie Zarządu Rady Parafialnej. Głosowanie na członków Rady Parafialnej ma się odbyć na następnym posiedzeniu. Na następnym posiedzeniu ma nastąpić również ustalenie zadań zarządu.
12. Zgłoszono wniosek o uruchomienie konfesjonału dla osób niepełnosprawnych.
13. Poruszono kwestię ogrzewania Kościoła, zgłoszono propozycję zamknięcia drzwi bocznych, by nie było przeciagów.
14. Przypomniano prośbę o założeniu poręczy na schodach wejściowych do Kościoła.

Protokołowała: K. Durazińska

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 7 września 2011r.

Lista obecności:
– o. Jarosław Zatoka
– Jolanta Kirpluk
– s. Bożena Orłowska
– Mirosława Włodarczak
– Franciszka Pelczar
– Bogdan Plata
– Michał Banaś
– Basia Kobyłecka
– Bronisław Ciróg
– Antoni Mondel
– Irena Petelenz-Łukasiewicz
– Dariusz Małczak
– Bartosz Jakus
– Zbigniew Falana
– Bartłomiej Surowski
– o. Teofil Niewiński
– o. Oskar Maciaczyk
– gościnnie: o. Jozafat Gohly – gwardian.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. O. Gwardian przedstawił zaawansowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Kościoła i klasztoru, m.in. plany zagospodarowania terenu, zabudowy brukiem, zielenią, lokalizacją pomnika. Prace: pierwszy etap to miejsce przed Kościołem i wejściem na furtę. Drugi to przed kuchnią charytatywną, a trzeci to przed świetlicą Tobiaszki. Przedstawione zostały również koszta i podane pomysły zebrania całego budżetu. Poruszona została również kwestia oświetlenia zewnętrznego Kościoła.
3. O. Proboszcz poruszył kwestie programu duszpasterskiego parafii. Wg. niego – główna uwaga ma zostać skupiona na młodzieży. Formy pracy: oazowe (Fraternia San Antonio, San Francesco i San Damiano). Propozycja sobotnich spotkań wraz z Mszą św. o godz. 9.00. Przedstawieni zostali również nowi wikarzy parafii odpowiedzialni za prowadzenie programu.
4. Omówiono propozycje programów i formy kursów przedmałżeńskich.
5. Informacja o powstaniu wspólnoty „Ja, Pan” oraz jej funkcjonowaniu.
6. Przedstawienie informacji o Liturgicznej Służbie Ołtarza: organizacji, formacji, strojach liturgicznych, spotkaniach.
Sprawy bieżące:
– Droga Krzyżowa Kalwarią Karłowicką w niedzielę 11.09.2011 o godz. 14.30
– zaktualizowana strona internetowa parafii będzie funkcjonowała w pełni w przeciągu 2 tygodni
– informacja o koncercie „Asyż we Wrocławiu” wraz z prośbą o noclegi dla chórzystów z Wilna.
Propozycja O. Proboszcza o zmianie godziny spotkań rady z 19.00 na 18.00. Dzień pozostaje bez zmian – środy. Uczestnicy wyrazili aprobatę nie zgłaszając problemów z ewentualnym brakiem możliwości dotarcia na spotkanie.
O następnym spotkaniu członkowie Rady zostaną poinformowani mailowo, a także informacja zostanie umieszczona w ogłoszeniach parafialnych i Liście do Parafian.

Protokołował: B. Surowski

 

  Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 1 czerwca 2011r.

Lista obecności:
– o. Jarosław Zatoka
– Jolanta Kirpluk
– s. Bożena Orłowska
– Barbara Brzuska
– Bronisław Ciróg
– Antoni Mondel
– Tomasz Zdobylak
– Bartosz Jakus
– Jarosław Andrzejczak.
1. Spotkanie Rady Parafialnej (dalej: RP) rozpoczął Ojciec Proboszcz poprowadzeniem modlitwy.  Następnie p. Małczak jako przedstawiciel Fundacji „Pax et Bonum” zwrócił się do członków RP z informacją o potrzebie zapewnienia przez parafian noclegów dla chórzystów z Litwy, którzy przybędą na występy w ramach festiwalu „Pax et bonum per musicam” w październiku 2011 r.
W dalszej części wstępnej spotkania przywołane zostały sprawy poruszane na minionej Radzie Parafialnej poprzez odniesienie do protokołu z dnia 24 marca 2011 r.

2. O. Proboszcz zapowiedział, że dokonująca się od wiosny 2011 r. prezentacja wspólnot działających przy naszej parafii zostaje zawieszona do września 2011 r. Powodem jest wielość planowanych na czerwiec wydarzeń. Wśród nich O. Proboszcz wymienił:
– Odnowienie Misji parafialnych w dniach: 8 – 12 czerwca. Msza św. będzie wtedy sprawowana o godz. 9.00, 17.00 i 19.00, a szczególnym doświadczeniem duchowym Misji pozostaje nabożeństwo o godz. 21.00. Podziękowanie Duszpasterzom zostanie złożone na sumie parafialnej w niedzielę; będzie to Święto Zesłania Ducha Świętego.
– Festyn parafialny, który odbędzie się 12 czerwca w niedzielę.  W jego programie przewidziana jest loteria fantowa – można na nią już przynosić na Furtę atrakcyjne rzeczy oraz kawiarenka – ciasta najlepiej dostarczyć w sobotę poprzedzającą odpust.
– Przygotowania związane z procesją Bożego Ciała.  O. Proboszcz zwrócił się do p. B. Ciróga z prośbą o zorganizowanie pocztów sztandarowych, a szczególnie mężczyzn do niesienia sztandaru Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdyż od kilku lat ten sztandar jest nieobecny na procesji z powodu braku chętnych do niesienia go. P. Ciróg przyjął tę prośbę, a następnie zwrócił się do pozostałych członków RP o wsparcie go w tym działaniu.
– Pożegnanie O. Barnaby.  11 czerwca w sobotę na Mszy św. o godz. 9.00 nastąpi pożegnanie  O. Barnaby, który w drugiej połowie sierpnia rozpoczyna działalność duszpasterską w Raciborzu. W związku z tym O. Proboszcz podzielił się refleksją na temat większych trudności w prowadzeniu naszej parafii z racji odejścia z niej na inne placówki duszpasterskie O. Barnaby i Br. Przemysława, a O. Fidelisa na studia doktoranckie na KUL.  O. Proboszcz powiedział, że to sprawi, iż z pewnych działań w parafii trzeba będzie zrezygnować.

3. Sprawy różne:
– P. Ciróg zaapelował do O. Proboszcza o częstsze angażowanie do śpiewu na uroczystościach kościelnych chóru „Basilica Cantans”. O. Proboszcz w odpowiedzi stwierdził, że prowadzenie chóru jest trudne, wymaga wielu prób i zaangażowania czasowego od jego członków, dlatego trzeba tę sprawę potraktować z wyrozumiałością.  Następnie p. Ciróg wyraził ubolewanie z racji niskiej frekwencji dzieci na nabożeństwach majowych, co skłoniło do podjęcia dyskusji nad przyczynami tego stanu rzeczy.
– Poruszona została kwestia konieczności umocowania siedzisk z materii położonych na ławkach w kościele.
–  O. Proboszcz  poinformował RP o projekcie wymiany bruku w otoczeniu naszej świątyni. Do wymiany jest 1700 m2 bruku. Na razie nie ma przy tym zgody stosownych władz na dokonanie jakichkolwiek wycinek zieleni w obrębie kościoła i Klasztoru, nawet tego drzewa, które swoim systemem korzeni niszczy kanalizację. O. Proboszcz nadmienił, że bruk przy wejściu do Klasztoru nie będzie wymieniany, a na pozostałym obszarze dokona się to sukcesywnie. W tym roku najprawdopodobniej wymiana bruku zostanie rozpoczęta od powierzchni chodnika leżącego przed kościołem. Planowane jest także przeniesienie figury sprzed kościoła na pierwotne jej miejsce, które teraz zajmuje klomb przed Klasztorem.
– O. Proboszcz zaprosił wszystkich członków RP wraz z rodzinami na spotkanie w dniu 11 czerwca o godz. 20.00 w ogrodzie franciszkańskim przy grillu, a w razie niepogody w Refektarzu.
4. O. Proboszcz zapowiedział, że następne zebranie RP odbędzie się we wrześniu 2011 r.
Spotkanie RP zostało zakończone błogosławieństwem udzielonym przez O. Proboszcza wszystkim jego uczestnikom.

Protokołowała: B. Brzuska

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 24 marca 2011r.

Lista obecności:
– o. Jarosław Zatoka
– Jolanta Kirpluk
– Stefan Migaj
– Zbigniew Falana
– Bartosz Jakus
– Tomasz Zdobylak
– Franciszka Pelczar
– Bronisław Ciróg
– Barbara Brzuska
– Basia Kobyłecka
– s. Bożena Orłowska
– Mirosława Włodarczak
– Aniela Ptak.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podsumowanie przez ojca proboszcza peregrynacji Pisma św. i niedzielnych czytań przed Mszą:
– mimo zachęcania i ogłoszeń ludzie niechętnie się zapisują, dlatego nie ma szans, aby peregrynacja była do listopada – zakończy się przed Wielkanocą
– czytanie przed niedzielnymi Mszami rozprasza ludzi
– nie ma chętnych do czytań – stale czytają te same 2 osoby.
3. W ramach Wiosny Kościoła będzie prezentacja wspólnot naszej parafii
– każda wspólnota wybiera sobie dogodną dla siebie niedzielę od kwietnia do czerwca
– promocja wspólnoty – krótkie ogłoszenie, ulotki itp.
4. Poinformowanie przez ojca proboszcza, że nabożeństwa w ramach Wiosny Kościoła cieszą się dużym zaangażowaniem parafian. Wśród wszystkich propozycji (Liturgia Godzin, Katecheza, Droga Krzyżowa, godzinki) parafianie najliczniej biorą udział w Drodze Krzyżowej.
5. Rekolekcje wielkopostne będą głoszone od 3 do 6 kwietnia. Do wręczenia kwiatów rekolekcjoniście zostali wybrani: g.9.00 – p.Migaj, g.19.00 – p.Brzuska.
6. Rekolekcje parafialne na Gorze św. Anny będą od 20 do 22 maja, a ich tematem będzie „Słowo jest światłem”.
7. Spotkanie z ojcem gwardianem:
– bruk – jak na razie jesteśmy na etapie zerowym, brak projektanta
– w Kościele i klasztorze trwa modernizacja instalacji, wymiana kabli m.in. w zakrystii, na chorze i strychu
– propozycja, aby informować parafian co jest wykonywane teraz, a co będzie w najbliższym czasie.

Protokołowała: J. Kirpluk

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 26 stycznia 2011r.

Sprawdzenie obecności:
– Aniela Ptak
– Jarosław Andrzejczak
– Franciszka Pelczar
– Halina Milczyńska
– Dariusz Małczak
– Barbara Brzuska
– s. Bożena Orłowska
– Jolanta Kirpluk
– Antoni Mondel
– Irena Petelenz
– s. Salome Batkiewicz
– Zbigniew Falana
– Bartek Muszyński
– Bronisław Ciróg
– o. Jarosław Zatoka.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Ustalenie szczegółów peregrynacji Pisma św.
– w ndz. i święta odbiór na Mszy o godz. 19.00
– Rada parafialna dzwoni i zapisuje chętnych, którzy się zgłosili na kolędzie na konkretny termin
– jak w danym dniu nikt się nie zapisał – pismo zostaje w klasztorze.
3. zapisy obecnych członków Rady na peregrynację Pisma św.
– lista została zapełniona od 2 do 11 lutego.
4. Omówienie szczegółów czytania Pisma św. przed niedzielna Msza św.
– spotkanie dla osób chętnych, którzy chcą czytać
– chętni zgłaszają się 15 minut przed Msza do zakrystii
– zachęcenie przez o. proboszcza podczas kazania wprowadzającego 6 lutego 2011 roku
– propozycja umieszczenia sygnaturek na stronie parafialnej
5. Podsumowanie kolędy przez ojca proboszcza:
– przyjęło 58% parafian
– parafianie są zadowoleni z wykładzin na ławkach – nie narzekają, że się gniotą
– wzrasta zainteresowanie wśród parafian wymiana bruku przed kościołem – chcą wizualizacji
– dla niektórych kolęda od 16.00 to za wcześnie – ludzie nie zdążają wrócić z pracy, a dla niektórych wizyta po 20.00 to za późno – dzieci już śpią.
6. Poinformowanie przez o. proboszcza o zamontowaniu w ławkach przy wykładzinach listew uniemożliwiających przesuwanie i ściąganie się materiału (od następnego sezonu).
7. Wspólna modlitwa, pożegnanie i zamkniecie posiedzenia.

Protokołowała: J. Kirpluk

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 15 grudnia 2010r.

Lista obecności:
– Jolanta Kirpluk
– Bartosz Jakus
– Barbara Kobyłecka
– s. Bożena Orłowska
– Antoni Mondel
– Bronisław Ciróg
– Aniela Ptak
– Barbara Brzuska
– s. Salome Batkiewicz
– Franciszka Pelczar
– Stefan Migaj
– Bogdan Plata
– o. Jarosław Zatoka.
1. Powitanie zebranych przez o. proboszcza i rozpoczęcie spotkania opłatkowego, utworzenie wspólnoty stołu wigilijnego, dzielenie się opłatkiem, życzenia.
2. Jest mała dystrybucja gazet w parafii, o. proboszcz chce w roku biblijnym zwiększyć czytelnictwo swoich parafian, możliwe ze dzięki prenumeracie imiennej więcej osób będzie zainteresowanych kupnem gazet.
3. Rok biblijny:
a) peregrynacja Pisma św. w parafii św. Antoniego
– zacznie się po kolędzie od Rady parafialnej
– potrzeba 300 rodzin – zapisy będą w czasie kolędy
– w parafii jest 5000 – 6000 domostw, z czego 3500 rodzin przyjmuje kolędę, a 1000 regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św.
– zostanie zakupiony ozdobny egzemplarz Pisma św.
– rodzina, która zapisała się na peregrynacje w danym dniu, odbiera Pismo św. w czasie wieczornej Mszy i odnosi następnego dnia na wieczorna Msze św.
– ludzie samotni i chorzy – wolontariusze
– co 1 – 2 miesiące będzie spotkanie przygotowawcze w dużej Sali DK, jak rozważać Pismo św. w rodzinie
– instrukcja dołączona do Pisma św.
– w Liście do parafian będzie pisać, która rodzina w danym dniu ma Pismo św.
– kto przekazuje Pismo św. następnego dnia, może włączyć się w Liturgię Słowa podczas Mszy św.
b) czytanie Pisma św. przed niedzielna Msza św.
– trudno znaleźć ludzi na każdą niedziele, aby czytali 10 minut przed Msza
– propozycja, aby o 7 rano czytali klerycy, a o 12 dzieci; rodziny, które zamówiły intencje Mszy niedzielnej; ministranci, lektorzy; bądź może być grupa 20 osobowa, która ustala grafik dyżurów kto, kiedy czyta.
4. Są już zamówione wykładziny na ławki w kolorze brązowym za 6000,03zl
– 1 ławka – wykładzina 5,35m x 30cm, 8mm grubości
podkładka pod wykładzinę 3,60m x 20cm.
5. Ogrzewanie
– może być powietrzem, ale nie może być przeciągu – ogromne straty w kosztach
– propozycja zamknięcia bocznych drzwi w tygodniu.
6. Będą poręcze na schodach przed wejściem do kościoła i Domu katechetycznego.
7. Bruk – w każdą 2 niedzielę miesiąca kolekta inwestycyjna.
8. Wolne wnioski:
– nie ma powołań, za 2 lata będzie tylko kilku kleryków, bo odejdą 2 liczne kursy
– modlitwa o powołania – propozycja, aby wprowadzić stałą intencję do modlitwy wiernych
– w Wielkim Poście – Droga Krzyżowa o prześladowaniu chrześcijan
– wystawa przed kościołem oraz krotki film na początku Mszy św. lub         zamiast kazania, najpierw krótkie kazanie wprowadzające, a potem film o prześladowaniu chrześcijan w Iraku
– zreformowany kurs przedmałżeński – lepiej się przygotują, jeśli w małżeństwo wejdą z myślą iż fundamentem jest Eucharystia i spowiedź św., to może cos to zmieni i nie będzie tyle rozwodów
– kurs przygotowawczy do chrztu dziecka dla związków niesakramentalnych – jeden ten sam dla wszystkich parafii.
9. Wspólna modlitwa, pożegnanie i zamkniecie posiedzenia.

Protokołowała: J. Kirpluk

 

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 10 listopada 2010r.

Obecni:
– o. Jarosław Zatoka
– Aniela Ptak
– Halina Milczyńska
– Franciszka Pelczar
– Barbara Kobyłecka
– Barbara Brzuska
– Bronisław Ciróg
– Bartek Muszyński
– Michał Banaś
– Tomasz Zdobylak
– s. Salome Batkiewicz
– Stefan Migaj
– Jolanta Kirpluk
– Bartłomiej Surowski
– Łukasz Ludwina
Gościnnie: o. Jozafat – gwardian klasztoru
o. Fidelis – wikary parafii.
1. Rozmowa (dyskusja) z ojcem gwardianem o możliwościach finansowych parafii – odnośnie kwestii podjętych na poprzedniej radzie:
– przedstawienie zasad gospodarczych w klasztorze (parafii)
Tematy podjęte:
a) ogrzewanie – brak optymalnej koncepcji
– obicie siedzisk wykładzinami
b) bruk + kanalizacja (przed kościołem)
– omówienie stanu technicznego i koncepcji całościowej:
bruk, kanalizacja, zieleń, iluminacja, przestawienie pomnika
c) kwestia finansowania
– zbiórka inwestycyjna 1 raz na miesiąc (kolekta)
– dotacje
– kwestia zakomunikowania parafianom – współodpowiedzialność za inicjatywę.

2. LSO dla dorosłych – dyskusja z o. Fidelisem
– kwestia kobiet (kobiety tylko czytania, mężczyźni – służba)
– kwestia koordynacji z właściwa LSO (ministrantami)
– dotyczy Mszy św. 6.30 i 9.00 w dni powszednie (w soboty nie)
– organizacja służby:
– propozycja grafiku (1 raz na tydzień)
– możliwość służenia przez Muminki
– zaproszenie starszych (byłych) ministrantów
– propozycja przeszkolenia dla ludzi
– czytania: kobiety, siostry kapucynki
– kwestia Mszy niedzielnej dla dorosłej LSO.
3. Klub Pogodnej Jesieni – propozycja klubu spotkań dla osób starszych po Mszach św. na godz. 9.00 do południa, luźne spotkania jak i tematyczne: krąg biblijny itp. z częstotliwością ok. 1 raz na tydzień.

Protokołowali: B. Surowski/J. Kirpluk

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 20 października 2010r.

1. Sprawdzenie obecności:
– o. Jarosław Zatoka
– s. Bożena Orłowska
– Mirosława Włodarczak
– Halina Milczyńska
– Franciszka Pelczar
– Dariusz Małczak
– Barbara Kobyłecka
– Barbara Brzuska
– Bronisław Ciróg
– Antoni Mondel
– Michał Banaś
– Tomasz Zdobylak
– s. Salome Batkiewicz
– Bartosz Jakus
– Zbigniew Falana
– Stefan Migaj
– Jolanta Kirpluk
– Bartłomiej Surowski.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
– protokół został przyjęty.
3. Wybór protokulanta Rady Parafialnej
Kandydat: Bartłomiej Surowski
za: 14,
przeciw: 1
wstrzymało się: 3
wybór został przyjęty.
4. Omówienie kwestii listy mailingowej Rady – Adres: rada-antoni@googlegroups.com
– jest uruchomiona i zostaną wyjaśnione ostatnie kwestie (problemy techniczne)
– lista ma służyć przepływowi informacji oraz dyskusji na bieżące tematy.
5. Omówienie protokołu powizytacyjnego parafii
– odczyt – o. Jarosław
– zapoznanie się i dyskusja o zaleceniach
a) w kwestii gospodarczej poruszenie tematu chodnika i bruku przed i w obrębie kościoła
– analiza kosztów (Michał Banaś)
– kwestie znalezienia funduszy
– o. Gwardian weźmie udział w tym temacie na następnym spotkaniu
b) poruszenie kwestii ogrzewania kościoła
– brak głębszej analizy na dzień dzisiejszy.
6. Sprawozdanie z wakacji w parafii (inicjatyw parafialnych).
7. Przypomnienie o kiermaszu adwentowym.
8. Zwrócenie uwagi na sprawy bieżące
– kwestia majątku Kościoła
– kwestia Kościoła i polityki.
9. O następnym posiedzeniu Rady będzie informacja w ogłoszeniach parafialnych oraz mailem.
10. Inicjatywa 11-listopada (Barbara Brzuska).
11. Konfesjonał dla niepełnosprawnych.

Protokołował: B. Surowski

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 20 maja 2010r.

Obecni:
1. Bartłomiej Surowski
2. Jolanta Kirpluk
3. Bartosz Jakus
4. Stefan Migaj
5. Bogdan Plata
6. s. Beniamina Kawałek
7. Bronisław Ciróg
8. Barbara Brzuska
9. s. Bożena Orłowska
10. Mirosława Włodarczak
11. Aniela Ptak.
Posiedzenie prowadził proboszcz – o. Jarosław Zatoka ofm.
1. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Ustalenie szczegółów organizacyjnych i harmonogramu festynu parafialnego organizowanego wspólnie z Radą Osiedla (kwestia ciast, krzeseł, stołów, grochówki).
Festyn parafialny:
– harmonogram  (Łukasz Ludwina) – będzie znany po zatwierdzeniu przez Radę osiedla
– krzesła i stoły pomogą zorganizować harcerze
– ciasta przygotuje Wspólnota Pogodnej Jesieni
– grochówkę robią harcerze
– występować na scenie będą:
– p. Lang z chórem
– studenci z musicalem o św. Franciszku
– zespół 40i30/70.
3. Informacja od o. Proboszcza, że dzisiejsze spotkanie jest ostatnim przed wakacjami spotkaniem roboczym. Odbędzie się jeszcze jedno ale nieformalne, będzie to integracyjno – towarzyskie w gronie.
4. Czytanie i służenie w tygodniu
– zajmie się tym o. Fidelis ofm.

Protokołował: B. Surowski

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 22 kwietnia 2010r.

Lista obecności:
– Aniela Ptak
– Mirosława Włodarczak
– Bogdan Plata
– Dariusz Małczak
– Antoni Mondel
– s. Beniamina
– Bronisław Ciróg
– Barbara Brzuska
– Bartosz Jakus
– Bartłomiej Muszyński
– Jolanta Kirpluk
– Michał Banaś.
Posiedzenie prowadził proboszcz – o. Jarosław Zatoka ofm.
1. Powitanie zebranych przez ojca proboszcza i rozpoczęcie spotkania modlitwą.
2. Odczytanie protokołu z poprzedniego spotkania tj. 31.03, który został zaakceptowany przez zebranych.
3. Omówienie festynu organizowanego wspólnie z Radą Osiedla 30 maja br.
– o. Jarosław przedstawił plan festynu, przesłany przez pana Łukasza Ludwinę
– podczas festynu będzie wiele konkursów dla dzieci i dorosłych, wszystkie zabawy poprowadzi p. Łukasz Ludwina – potrzebuje gadżety na nagrody
– może zagra franciszkański zespól Granifer, a pop oratorium przedstawią studenci z DA Antoni
– wieczorem będzie koncert „40 i 30 na 70”, p.Łukaszowi udało się zbić cenę
– na zakończenie będą sztuczne ognie
– p. Brzuska dodała, że Rada Osiedla zapewni wszystko co potrzeba, zadba o oprawę, nagłośnienie i catering, jedynie od nas oczekują stołów i krzeseł
– p. Brzuska zaproponowała, aby harcerze pomogli wszystko przenosić, na co o. Jarosław powiedział, ze jak będzie trzeba, to pan, który często pomaga i przewozi m. in. osiołka, posłuży swoim samochodem z platformą
– o. Jarosław zaproponował, aby powołać komitet organizacyjny, widzi w nim siebie, a także kogoś z Rady parafialnej, powołał do niego p. Basię Brzuskę oraz p. Łukasza Ludwinę
– na pytanie ojca proboszcza czy ktoś jeszcze widzi się w tej roli? Nikt  obecnych członków Rady nie zgłosił się
– p. B. Brzuska poprosiła, aby panowie z RP wieczorem, po zakończonym festynie ok. 21.30 pomogli poskładać stoły i krzesła
– o. Jarosław zapytał pana Bartosza Jakusa, czy da się w to zaangażować starszych ministrantów – odpowiedział wszystko się da
– o. Jarosław zaproponował, aby nasze wspólnoty parafialne sprzedawały własne wypieki na festynie, natomiast p. Małczak wspomniał, że może być grochówka
– o. Proboszcz zapytał siostry czy nie przygotują cos od siebie, może to być np. Teatrzyk zza klauzury, na co p. Basia Brzuska powiedziała, że może poprosić „Akademię Wyobraźni” co już kiedyś występowali w naszej parafii, a o. proboszcz wspomniał także o wspólnocie „Muminki”, która może będzie mogła wystawić przedstawienie pt. „Kot w butach”.
4. Omówienie przygotowań do Misji parafialnych.
– o. Jarosław powiedział, ze z pomysłów przygotowujących do Misji parafialnych, dobrze wystartował Żywy Różaniec
– natomiast kazania katechetyczne, które miały rozpocząć się w ostatnia niedzielę, ze względu na ostatnie wydarzenia w Polsce, będą głoszone od przyszłej niedzieli
– tematy wszystkich kazań były drukowane w Liście do parafian, każdy temat niedzielnego kazania, będzie rozszerzany na czwartkowej katechezie dla dorosłych
– p. Bogdan zaproponował, aby na stronie int. było napisane coś o misjach
– p. Dariusz publicznie zakomunikował, że mu się bardzo dobrze współpracuje z proboszczem
– o. Jarosław chciałby, aby każda wspólnota parafialna przygotowała cos na misje.
5. Dyskusja na temat odpustu parafialnego 13.06 br.
– ostatniego dnia Misji parafialnych rozpoczyna się odpust parafialny
– p. Basia Brzuska wyszła z pomysłem, żeby zrobić mały zwierzyniec, może być osiołek, kucyk itp., ponieważ p. Piasecki z ZOO wstępnie zgodził się na wypożyczenie zwierząt
– został poruszony temat loterii fantowej – warto zainwestować w lepsze nagrody, główną nagrodą może być rower albo wycieczka np. do Pragi, tak jak to było kilka lat temu.
6. poruszono temat odnośnie samochodu, który stoi co tydzień w niedzielę i sprzedaje słodkości, czy na pewno on musi tam stać?
– o. Jarosław powiedział, że nie stoi na naszym terenie i nie da się za bardzo z nim nic zrobić
– ogólnie samochód jest utrudnieniem, gdyż zasłania widok, nie widać przejścia dla pieszych oraz trudno przejechać rowerem, jak ludzie blokują ścieżkę rowerową.
7. Msza św. dla dzieci g. 12.00.
– p. Banaś zapytał czy jest szansa, aby Msza św. dla dzieci w dni świąteczne była z kazaniem dla dzieci, aby ta Msza była rzeczywiście dla dzieci
– o. Proboszcz powiedział, że jest wtedy mniejsze uczestnictwo dzieci oraz że święta są tak ważne, ze musi być kazanie dla rodziców oraz że starają się, aby były to kazania skrócone
– p. Mondel także chciałby, aby w święta były kazania dla dzieci
– p. Banaś zaproponował, by także w święta dzieci uczestniczyły we Mszy św. poprzez śpiew psalmu czy czytania
– p. Małczak powiedział, że jest z tym problem, ponieważ przeważnie są stałe dzieci, które angażują się we Mszy św. o 12.00, często są tez dzieci z „łapanki”.
8. Boże Ciało.
– p. Ciróg chce, aby zostały wybrane osoby do noszenia baldachimu, ponieważ ciągle jest z tym problem, często trzeba brać ludzi z „łapanki”
– p. Włodarczak mówi jak to było kiedyś: było ogłoszenie, ludzie przychodzili, zgłaszali się i zawsze byli, nie brakowało nikogo, było bardzo dużo osób chętnych do noszenia obrazu czy sztandarów na Boże Ciało oraz że panie same musiały martwić się, aby były kwiaty i dekorować obraz oraz że stroje zawsze były jednakowe białe bluzki i czarne spódnice, a teraz przy sztandarach każdy wygląda inaczej
– o. Jarosław powiedział, że nie ma kontynuacji  młodsze pokolenie nie chce podejmować tego po starszym
– p. Mondel zaproponował, aby do sztandarów dołączyć także młodzież
– o. Jarosław – zostanie wykonany remont obrazu M.B. Częstochowskiej.
9. Bruk przed Kościołem.
– p. Małczak poruszył temat wymiany bruku przed Kościołem
– o. Jarosław powiedział, że trzeba się skonsultować z konserwatorem zabytków, aby pasowało do otoczenia, tak jak Muminkom zalecił kolor ceglany oraz że chciałby, aby na środku był np. herb artystyczny – franciszkański
– o. Jarosław zapytał czy gwardian czy RP ma się tym zająć? P. Małczak chce, aby RP się tym zajęła na zmianę z ojcem proboszczem; RP występuje, mówi na co zbiera i wszystko koordynuje
– o. Jarosław powiedział, że kafelki na schodach będą wymienione, natomiast bruk ma być wymieniony do zakładu pogrzebowego, do bramy i zaraz za pomnikiem oraz przy seminarium i za Muminkami
– o. Jarosław chce zachęcić parafian, że jest to sprawa wspólna
– ktoś zażartował, że może być bruk imienny, to wtedy każdy by miał swoja kostkę i pieniądze szybciej by się znalazły.
10. Pani Brzuska zaproponowała, aby jedna Msza w miesiącu, np. ostatnia sobota, była odprawiana w intencji ojczyzny, ponieważ każdy miesiąc obfituje w niebywałe wydarzenia o Polsce, to żeby w te msze wplatać kazania o wyd. historycznych
O. Jarosław powiedział, że jeśli chodzi o Msze św. to może być, bo jest wiele wspólnot, które raz w miesiącu maja swoja Msze św., tylko musi ktoś tego pilnować i jak będą zamawiane to będą.
11. O. Jarosław poinformował, że Rocznica I Komunii św. będzie 30 maja, a próba i spowiedź dla dzieci 28 maja.
12. Msza św. Trydencka w nocy z 22 na 23 maja o 24.00 – ksiądz z zewnątrz.
13. O. proboszcz zachęcał tych, którzy się jeszcze nie zapisali do uczestnictwa w rek. Parafialnych na Górze św. Anny. Program będzie taki jak zawsze, osobno spotkania dla dzieci i dorosłych. Będzie p. A. Wronka.
14. O. Jarosław poinformował, że o. Melchior od wakacji nie będzie w naszej parafii – idzie na studia do Włoch oraz że w sobotę o 9.00 jest Msza w int. o. Fidelisa z okazji imienin.
15. Ustalono kolejne spotkanie na 20 maja, g. 19.00 spotkanie pocztów, po nim spotkanie Rady Parafialnej.
16. Wspólna modlitwa, pożegnanie i zamknięcie posiedzenia.

Protokołowała: J. Kirpluk

 

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 31 marca 2010r.

Lista obecności:
– o. Jarosław Zatoka
– Bartłomiej Muszyński
– Jolanta Kirpluk
– Bartosz Jakus
– Tomasz Zdobylak
– Antoni Mondel
– Bronisław Ciróg
– Barbara Brzuska
– Dariusz Małczak
– Franciszka Pelczar
– s. Beniamina
– Aniela Ptak.
Obradom przewodniczył o. Jarosław Zatoka – proboszcz.
W obradach uczestniczyło 13 osób. Protokół z poprzedniego zebrania przyjęto do akceptującej wiadomości.
Po przywitaniu zebranych odmówiono modlitwę i rozpoczęto obrady.
Porządek obrad:
1. Uroczystosci Triduum Paschalnego w naszym kosciele dot. głównie Wielkiego Czwartku.
W czasie mszy św. Wieczerzy Pańskiej zgodnie z liturgią Wielkiego Czwartku, jeden z kapłanów dokona obrzędu obmywania nóg 12 wybranym parafianom.
Z okazji trwającego Roku Kapłańskiego podziękowanie i kwiaty od parafian dla kapłanów naszej parafii, na ręce o. Prowincjała Wacława Chomika złoży przedstawicielka Rady  p. Barbara Brzuska.
2. Program przygotowań do misji parafialnych.
Misje trwać będą od 6 do 13 czerwca br. Pod hasłem: „Misje odnawiają Kościół”. Prowadzić je będą: OO. Cherubin Żyłka i Alan Brzyski.
O. Jarosław zwrócił się do zebranych, aby w imieniu wspólnot parafialnych zgłaszali propozycje do programu, który powinien być bogaty w rozne wydarzenia modlitewne i formacyjne.
W ożywionej dyskusji wysunięto następujące propozycje:
– różaniec przy stacjach Drogi Krzyżowej przez 9 tygodni
– umieszczenie w kościele wizualnego znaku – symbolu przygotowań do misji – wnioskował o. Proboszcz
– przez 9 poprzedzających misje tygodni, kazania mogłyby mieć charakter katechetyczny, a w czasie jednej niedzieli na wszystkich mszach św. zamiast kazań – komentarze – proponował o. Jarosław.
Natomiast już podczas misji wiodącym tematem mogły by być:
– spowiedź sakramentalna
– nabożeństwo krzyża
– nabożeństwo małżeństw/ odnowienie ślubów
Propozycje Radnych: p. Łukasza Ludwina, p. Barbary Brzuski, p. Barbary Kobyłeckiej:
30 maja w przeddzień Dnia Dziecka zorganizować wspólnie z Radą Osiedla na placu zabaw piknik dla rodzin. Najlepiej bez napojów alkoholowych, natomiast z wieloma atrakcjami dla dzieci.
Przedsięwzięcie takie wymaga zgody Rady Osiedla na wspólny program działania i uczestnictwo w nim wspólnot parafialnych. Konieczne są więc rozmowy w tej sprawie.
Natomiast 13 czerwca – na zakończenie misji zorganizować na placu zabaw imprezę o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla parafian. A równolegle w kościele: modlitwa, koncert wokalno – muzyczny, film o charakterze ewangelizacyjnym będący świadectwem wiary, skierowany do oziębłych religijnie. Proponowali: p. Łukasz Ludwina i o. Proboszcz.
3. Informacje i sprawy różne:
– 9 i 16 maja będzie w naszym kościele I Komunia św. dla dzieci – poinformował o. proboszcz.
– Pan Bartosz Jakus wyszedł z pomysłem, aby w nawie bocznej kościoła obok ołtarza Matki Boskiej wstawić konfesjonał dla słabo słyszących – wyremontować tam obecnie się znajdujący – poprawił o. proboszcz
– Pan Bronisław Ciróg zwrócił uwagę na tłok w czasie udzielania komunii św. spowodowany tym, ze wszyscy parafianie podchodzą równocześnie do głównego ołtarza. Rozdawanie komunii sw. w bocznych nawach poprawi sytuację – zapewnił o. proboszcz.
– siostrze Beniaminie złożono serdeczne życzenia imieninowe, po czym zebranie zakończono, ustalając termin następnego spotkania na dzień 22 kwietnia.
Protokołowała: A. Ptak

Protokół z posiedzenia Rady parafialnej z dnia 4 marca 2010r.

Posiedzenie prowadził o. Jarosław Zatoka.
1. Powitanie modlitwą.
2. Postanowienie zmiany ustalonego na poprzednim spotkaniu porządku obrad z powodu małej frekwencji.
3. Omówienie planu wizytacji biskupiej 19 marca 2010r.
– nawiedzenie kaplic z Najświętszym Sakramentem na terenie parafii: od rana kaplice zgromadzeń zakonnych, wieczorem wspólnot Arka i Duży Dom
– uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania o godz. 17 – tej,
– przywitanie przez przedstawicieli dorosłych parafian, młodzieży i dzieci,
– podziękowanie: bierzmowani, Rada Parafialna,
– po mszy św. spotkanie w refektarzu,
– do 12 marca wspólnoty parafialne przygotowują sprawozdania z 5 lat działalności w wersji papierowej i elektronicznej i złożą je u o. Proboszcza.
4. Omówienie planu rekolekcji parafialnych
– poniedziałek, 8 marca – spotkanie z niepełnosprawnymi,
– w środę o 19 – tej podziękowania: s. Bożena, p. Migaj.
5. Omówienie przez p. B. Brzuskę Drogi Krzyżowej w intencji Ojczyzny – 2 kwietnia 2010, godz. 9.00
– prośba o zaangażowanie wspólnot do udziału,
– organizacje uczestniczące i przygotowujące Drogę Krzyżową: Akcja Katolicka, Związek Sybiraków, Rodzina Katyńska,
– współpraca z harcerzami – zaktywizowanie młodzieży poprzez przygotowanie brzozowych krzyży i świec stawianych symbolicznie przy ołtarzu podczas modlitwy przy kolejnych stacjach.
6. Omówienie Wielkiego Tygodnia:
– Niedziela Palmowa: procesja z osiołkiem jak będzie ciepło to w ogrodzie,
– baldachim – p. Ciróg.
7. Propozycja o. Proboszcza utworzenia LSO dla dorosłych (lektorzy, kantorzy, modlitwa wiernych) i prośba o zaangażowanie się w posługę szczególnie w dni powszednie na mszy św. o  9 – tej.
8. Omówienie programu przygotowań do misji parafialnych, prowadzonych przez OO. Cherubina i Alana:
– temat: Misje odnawiają kościół
– w kwietniu i maju różaniec na ulicach Karłowic
– Czytanie Pisma św.
– nabożeństwa przygotowujące
– inne inicjatywy należy zgłosić do końca marca.
9. Termin następnego posiedzenia zostanie ustalony 19 marca.
10. Modlitwa na zakończenie.
Na spotkaniu obecnych było 14 osób:
– Jarosław Andrzejczak,
– Michał Banaś,
– Barbara Brzuska,
– Bronisław Ciróg,
– Bartosz Jakus,
– Jolanta Kirpluk,
– Barbara Kobyłecka,
– Stefan Migaj,
– Antoni Mondel,
– Bożena Orłowska,
– Franciszka Pelczar,
– Bogdan Plata,
– Bartłomiej Surowski,
– Tomasz Zdobylak.

Protokołowała: B. Kobyłecka

 

 

Protokół z posiedzenia inaugurującego pracę nowej Rady parafialnej z dnia 18 lutego 2010r.

Posiedzenie prowadził o. Jarosław Zatoka.
1. Powitanie, modlitwa.
2. Przedstawienie obecnych na spotkaniu członków Rady zaproszonych do udziału w niej przez o. proboszcza:
– Jarosław Andrzejczak – Wspólnota Arka,
– Michał Banaś – franciszkańska Wspólnota Rodzin,
– Barbara Brzuska – Akcja Katolicka,
– Bronisław Ciróg – Chór parafialny,
– Zbigniew Falana – Wspólnota pielgrzymkowa,
– Magdalena Feliszek – Fundacja „Tobiaszki”,
– Bartosz Jakus – LSO, DA Antoni,
– Joanna Hautz – Sołtysiak – Poradnia Rodzinna,
– s. Beniamina Kawałek – Zgr. SS Franciszkanek Maryi  Nieustającej Pomocy,
– Jolanta Kirpluk – Kronika Parafialna, DA Antoni,
– Barbara Kobyłecka – wspólnota Duzy Dom,
– Łukasz Ludwina – katolik świecki, katechista,
– Dariusz Małczak – Domowy Kościół, Fundacja Pax et Bonum,
– Stefan Migaj – katolik świecki,
– Antoni Mondel – katolik świecki,
– Bartłomiej Muszyński – katolik świecki,
– Bożena Orłowska – SS Kapucynki Tercjarki od św. Rodziny,
– Franciszka Pelczar – Żywy Różaniec,
– Bogdan Plata – katolik świecki,
– Aniela Ptak – katolik świecki,
– Bartłomiej Surowski – ZHR,
– Mirosława Włodarczak – katolik świecki, wspólnota Pogodnej Jesieni,
– Tomasz Zdobylak – WTZ „Muminki”.
3. Przedstawienie propozycji statutu RP przygotowanej przez O. Proboszcza – rozdanie obecnym tekstów do przemyśleń i konsultacji.
4. Omówienie roli rady Parafialnej – o. Jarosław.
5. Ustalenie stałego terminu spotkań RP na czwartki po mszy św. wieczornej (zachęta do wspólnego uczestnictwa we mszy św. tego dnia).
6. Ustalenie daty i przebiegu następnego posiedzenia na 4 marca 2010r.:
– zatwierdzenie statutu,
– podział na sekcje.
7. Przedstawienie kalendarza wydarzeń ważnych dla parafii:
– 7 – 10 marca – rekolekcje parafialne: ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski,
– 19 marca 2010 – wizytacja: bp E. Janiak,
– 6 – 13 czerwca 2010 – misje parafialne: o. Cherubin, o. Alan.
8. Modlitwa na zakończenie.

Protokołowała: B. Kobyłecka