Fundacja Dortmundzko – Wrocławska

Nasza parafia należy do Dortmundzko – Wrocławskiej Fundacji Partnerstwa Międzyparafialnego im. Św. Jadwigi.

Stutowe cele to prowadzenie działalności charytatywnej oraz tworzenia warunków do utrwalenia więzi między narodem niemieckim i polskim oraz parafiami Dortmundu i Wrocławia.
Dwukrotnie w ciągu roku zbierane są w dortmundzkich kościołąch kolekty z przeznaczeniem na potrzeby Fundacji we Wrocławiu. Część tych pieniędzy trafia do naszej parafii na opłacenie najuboższym dzieciom obiadów w szkole i organizacji kursów języka niemieckiego w Domu katechetycznym.

www.fundacja.sw.jadwigi.archidiecezja.wroc.pl