Siostry Kapucynki

swrodzina

Zgromadzenie nasze zostało założone w Walencji 11 maja 1885 przez Sługę Bożego ojca Luisa Amigó OFMCap. Impulsem do nowej fundacji było pragnienie poświęcenia się służbie Bogu osób wywodzących się z III Zakonu św. Franciszka. Dla nich Luis Amigó napisał Konstytucje oparte na duchowości franciszkańskiej. W tym też czasie, poproszony został przez członkinie nieoficjalnej wspólnoty – zarazem kontemplacyjnej, jak i apostolskiej, działającej przy sanktuarium Montiel – o włączenie do nowego projektu. W ten sposób powstało Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Tercjarek od Świętej Rodziny. Już miesiąc po założeniu nowonarodzona wspólnota przeszła pierwszą próbę.
Wybuchła w tym czasie epidemia cholery azjatyckiej. Siostry bez wahania podjęły się opieki nad chorymi. Niosąc pomoc trzy siostry zmarły zarażone chorobą.
W marcu 2001 zostały beatyfikowane, wraz z innymi męczennikami hiszpańskimi, trzy Siostry Kapucynki Tercjarki: Rosario z Soano, Serafina z Ochovi i Francisca z Rafelbunol, które w 1936 r. podczas wojny domowej w Hiszpanii oddały życie za wiarę.

Zgromadzenie nasze obecne jest na czterech kontynentach w 30 krajach i liczy około 1400 sióstr.

Kapucynki Tercjarki we Wrocławiu

Naszą wspólnotę tworzą Siostry z Hiszpanii, Peru i Polski. We Wrocławiu jesteśmy obecne od 1996.
Praktycznie od początku istnienia jest to dom formacyjny.
Znajduje się tutaj postulat – pierwszy etap formacji dla dziewcząt czujących powołanie zakonne.

Nasze wspólne życie

Żyjemy według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka i naszych Konstytucji.
Na podobieństwo św. Franciszka staramy się naśladować Chrystusa w postawie umniejszenia i pokuty, w wierności Kościołowi. Nasze życie wspólnotowe wzorujemy na przykładzie Świętej Rodziny, w naszej działalności apostolskiej naśladujemy postawę Dobrego Pasterza.
Wzorem życia konsekrowanego jest dla nas Maryja, w swoim całkowitym oddaniu Synowi i Jego Dziełu, w zupełnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Czujemy wezwanie do bycia siostrami dla wszystkich. Jednoczy nas wspólne powołanie i cel: wzrastanie w poznaniu i doświadczaniu miłości Boga, budowanie Jego Królestwa wśród ludzi oraz wypełnianie Jego woli odpowiadając i realizując w praktyce otrzymany od Niego charyzmat.
To właśnie życie modlitwy i relacja z Bogiem, który nas posyła jest dla nas podstawą i źródłem dla naszej misji.

Nasza działalność

Otwarte na znaki czasu i aktualne potrzeby, oddajemy się przede wszystkim służbie najbardziej potrzebującym. Siostry z naszej wspólnoty wrocławskiej zajmują się obecnie pracą z dziećmi i młodzieżą jako wyraz troski o przyszłe pokolenia, w świetlicy środowiskowej – Tobiaszki – dzielą z nimi czas i opiekują się nimi, pomagając w nauce i w rozwiązywaniu problemów oraz wspierając w rozwoju ich talentów. Kontaktujemy się i współpracujemy także z ich rodzinami, starając się w ten sposób pełniej rozeznać i odpowiedzieć na ich potrzeby.
Siostry zajmują się także duszpasterstwem młodzieżowym, towarzysząc duchowo grupie Młodzieży Franciszkańskiej TAU i innym osobom poszukującym, uczestnicząc w spotkaniach młodzieżowych i prowadząc dni skupienia dla dziewcząt.
Gościmy także w naszym domu inne grupy. Siostry pomagają osobom w podnoszeniu kwalifikacji i co za tym idzie ich możliwości, oferując lekcje i kursy z języka hiszpańskiego.

Kontakt ze wspólnotą:

Siostry Kapucynki Tercjarki od Świętej Rodziny
ul. Gajcego 28 (dawna Kruczkowskiego)
51-143 Wrocław

Tel./fax. (0-71) 352 85 26
Email: kapucynki.wroclaw@gmail.com