Żywy Różaniec

rozaniec

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Każda grupa (Róża) składa się z 20 osób, które codziennie odmawiają po jednej dziesiątce różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…).

Róży przewodzi zelatorka lub zelator, którzy są odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez Róże.

Różaniec jest odmawiany w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego Kościoła, parafii, misji, diecezji itp. lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną, ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej.

W naszej parafii Róże Różańcowe spotykają się w I Niedzielę miesiąca o godz. 8.00 w kościele na ekspiacyjnym nabożeństwie, a w następujący po niej poniedziałek o godz. 17.00 gromadzą się w domu katechetycznym celem pogłębienia ducha apostolskiego i omawiania bieżących spraw.
Terminy są podawane systematycznie na spotkaniu w niedzielę i w Liście do Parafian.

Róż w naszej parafii jest 8. Moderatorem Żywego Różańca jest  o. Fabian, proboszcz, który zaprasza do tworzenia nowych róż i uzupełnienia istniejących.