Katechezy dla dorosłych

SONY DSC
Hasłem obecnego Roku Duszpasterskiego są słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.
W naszej wspólnocie parafialnej w ramach Katechezy Dorosłych pragniemy wygłosić szereg katechez pod ogólną nazwą: Wierzę w Kościół. Celem tego cyklu ma być pogłębienie wiedzy na temat genezy i istoty Kościoła. Bazą będzie Katechizm Kościoła Katolickiego, nauczanie ostatnich papieży i opracowania teologów – eklezjologów.

Rozpoczęcie cyklu: 25.10.2023 godz. 19.15, dom katechetyczny.

Spotkania odbywają się w 4 środę miesiąca o godz. 19.15 (dom katechetyczny). Spotkania zawsze są ogłaszane w ramach ogłoszeń parafialnych w kościele i na stronie internetowej. Podajemy wówczas także temat katechezy.

Zapraszamy