Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 08.05.2016

225px-AscensionofChrist2Drodzy Parafianie i Goście
Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, że jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu. Ograniczeni zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o chorobach i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do pełnej wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie pełnej wolności. Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w świat wolności. (…) Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam powiedzieć coś więcej. Doczesność to nie tylko więzienie, czasami bardzo ciasne, takie niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki człowiek, jak łóżko ciężko chorego człowieka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To są te straszne więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania wszystkich ograniczeń do kształtowania własnego serca, do dojrzałości. To jest tak, jakbyśmy byli w bardzo ciasnej formie, w której kształtuje się nasze serce do pełni wolności. Chrześcijaństwo to radość nie tylko czekania na wolność, ale radość twórczego przeżywania każdego dnia…. Ks. Edward Staniek
…tu mamy czas na dojrzewanie, na kształtowanie siebie, na zdobywanie i doświadczanie wolności, której pełnia jednak będzie dopiero tam, po drugiej stronie…
 

            Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 08.05.2016
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
15.00 – Msza św. dla FZŚ (kaplica).
18.30 – Nabożeństwo majowe w int. pokoju na świecie, w Ojczyźnie, w rodzinach, w sercach. 20.10 – Msza św. akademicka.
            Poniedziałek – 09.05.2016
Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski.
  9.00 – Msza św.
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych.
18.30 – Msza św., po mszy św. nabożeństwo majowe.
19.15 – Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ).
19.15 – Kurs Nauk Przedmałżeńskich (dom parafialny).
            Wtorek – 10.05.2016
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po mszy św. nabożeństwo majowe, a następnie adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do godz. 21.00.
            Środa – 11.05.2016
  9.00 – Msza św.
17.30 – Zbiórka ministrantów.
18.30 – Msza św., po mszy św. nabożeństwo majowe.
19.15 – Krąg Biblijny dla młodzieży.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda.
            Czwartek – 12.05.2016
Wspomnienie św. Leopolda Mandicia z Hercegnovi, prezbitera.
17.30 – Zbiórka lektorów.
18.30 – Msza św., po mszy św. nabożeństwo majowe, następnie modlitwa uwielbienia.
19.15 – Kurs Nauk Przedmałżeńskich (dom parafialny).
            Piątek – 13.05.2016  
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Fatimy.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
18.30 – Msza św., po mszy św. pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie
19.15 – Msza dla młodzieży, następnie spotkanie dla młodzieży.
            Sobota – 14.05.2016
  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  9.45 –Spotkanie fraterni dziecięcej.
18.00 – Nabożeństwo majowe.
18.30 – Msza św. wieczorna.
20.00 – Rozpoczęcie całonocnego modlitewnego czuwania (kaplica nad zakrystią).
            Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 15.05.2016
10.15 – Msza św. – uroczystość I Komunii św.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.30 – Nabożeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i gości.
18.30 – Nabożeństwem majowym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O godz. 18.30 zapraszamy  na nabożeństwo majowe, które chcemy ofiarować w intencji pokoju.
 • maryja31W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie czynna wg planu.
 • Przez cały miesiąc maj zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do brania udziału w codziennych nabożeństwach majowych. Ze względu na malowanie kościoła nabożeństwa majowe będą odprawiane po mszy św. wieczornej z wyjątkiem soboty i niedzieli.
 • Spotkanie Róż Różańcowych w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
 • W piątek po mszy św. wieczornej pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie z procesją. Bardzo serdecznie zapraszamy.
 • Całonocne czuwanie modlitewne przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego rozpoczniemy w sobotę od godz. 20.00 w kaplicy nad zakrystią.

 

 • imagesZa tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. O godz. 10.15 uroczystość I Komunii św.. Miejsca w kościele będą zarezerwowane dla dzieci, rodziców i gości, dlatego prosimy, aby osoby niezwiązane z tym wydarzeniem, przyszły tym razem na inną mszę św.
 • Spowiedź św. dla dzieci i ich rodziców przed I Komunią św. w sobotę o godz. 10.00.
 • Terminy prób przed I Komunią: od poniedziałku do piątku (włącznie) od godz. 16.30 do 18.00. Obecność jest obowiązkowa.
 • Rocznica I Komunii odbędzie się 22. maja na mszy św. o godz. 12.00. Próba przed tym wydarzeniem w czwartek 19.05.br. o godz. 16.30, a spowiedź w sobotę 20. maja o godz. 10.00.

 

 • Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży.

 

 • cf40be35343935.Y3JvcCw1MDAsMzkxLDAsNjcRównież w przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona akcja zbierania podpisów na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o prawie do narodzin dla każdego dziecka. W roku 1050-lecia chrztu Polski, 60. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu a także w roku Jubileuszu Miłosierdzia warto podjąć działania na rzecz pełnej ochrony życia ludzkiego, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.

 

 • Informujemy, że uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania odbędzie się we wtorek 24. maja o godz. 18.00. Tym samy msza św. wieczorna w tym dniu będzie odprawiona pół godziny wcześniej. Spotkanie dla wszystkich, którzy są przygotowani i przystąpią w tym roku do bierzmowania w środę 18. maja po nabożeństwie, około godz. 19.30 w kościele.

 
Ogłoszenia dla młodzieży

 • Krąg Biblijny dla młodzieży w środę o godz. 19.15.
 • Msza św. w piątek o 19.15 w kaplicy, a następnie spotkanie dla młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM do Krakowa.

 
W piątek po mszy św. wieczornej i nabożeństwie fatimskim – ok. 19.30, zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych do sprzątania kościoła. Bóg zapłać.
 
UWAGA – DLA PRZYPOMNIENIA
baptism200Kto nie może być ojcem lub matką chrzestną:

 1. Niewierzący czy osoby innej wiary,
 2. Osoby niepraktykujące,
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.

Rzecz wyjaśnia następujący kanon Kodeksu
Prawa Kanonicznego Kan. 874:

 • 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek al-bo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspól-noty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za

wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność.

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.