Wspólnota Duży Dom

motto

Karol de Foucauld

duzy_dom

W 1988 roku kilkanaście osób (były to głównie małżeństwa) postanowiło zbudować dom, by w nim zamieszkać i żyć we wspólnocie.
W tym celu została założona mała spółdzielnia mieszkaniowa. W budynku przygotowaliśmy kaplicę, gdyż od początku żyliśmy nadzieją, że otrzymamy zgodę na przechowywanie Najświętszego Sakramentu.
W Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla 1992r., za zgodą ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, Pan Jezus zamieszkał pod naszym dachem.

Wspólnota Duży Dom posiada kanoniczny status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych. Należy do niej 12 osób mieszkających w budynku przy ul. Jutrosińskiej 13-15 we Wrocławiu, które co roku, uroczystym aktem Przymierza potwierdzają gotowość życia we Wspólnocie zgodnie z jej Ideałem i Statutem (zapisy precyzujące cel, środki i charyzmat).

Do wspólnoty, jako członkowie stowarzyszeni, mogą należeć również inne osoby, pragnące żyć tą samą duchowością i biorące udział w życiu i modlitwie wspólnoty w uzgodnionym wymiarze.

Jesteśmy zwyczajnymi rodzinami, z których każda zachowuje autonomię. Cenimy życie rodzinne i jego istotne wymogi stawiamy przed zaangażowaniem wspólnotowym.

Za przykładem bł. Karola de Foucauld i Małej Siostry Jezusa Magdaleny staramy się prowadzić życie kontemplacyjne w świecie żyjąc w obecności Boga, ciesząc się Bogiem i starając się patrzeć na wszystkie wydarzenia życia tak, jak On je widzi.

Chcemy żyć we wzajemnej przyjaźni i w otwartości na wezwanie płynące od Kościoła i świata.

Obecność Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu przyjmujemy jako wielką łaskę Boga i wyraz zaufania ze strony Kościoła. Wdzięczność za ten dar wyrażamy staraniem, by całe życie przeżywać w blasku Eucharystii.

Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jest uprzywilejowaną formą naszej modlitwy. Chcemy i staramy się, by Duży Dom był miejscem, gdzie Pan Jezus jest mocno kochany.

Kontakt:
Ludmiła i Władysław Puzanowscy
51-124 Wrocław, ul. Jutrosińska 13/4
Tel. (071) 3529116, 665632892
e-mail: puzanowski@wp.pl