Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 05.04.2015

Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstania Pańskiego

imagesnmkDrodzy Parafianie
…Zmartwychwstanie wolne od taniego happy endu nie usuwa dramatyzmu: Maria Magdalena szuka Pana z płaczem, a uczniowie są zatrwożeni i wylękli. Zmartwychwstały ukazuje się z zapisaną na ciele bolesną historią – męką i śmiercią. Chrystus nie zaprzecza, że jest ból, że są łzy, że był grzech i śmierć, ale zarazem głosi przezwyciężenie zła przez miłość. Trzeba przejść przez Wielki Piątek, by wbiec w poranek wielkanocny. Przy umierającym Mistrzu nie było większości uczniów, stąd w pustym grobie muszą równocześnie dojrzeć i śmierć, i życie. Jak Eucharystia jest pamiątką i śmierci, i zmartwychwstania, tak każdy uczeń jest świadkiem Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.  Maciej Biskup OP
…Zmartwychwstanie jest tam, gdzie jest życie. Trudno spotkać Zmartwychwstałego, jeśli szukamy Go wśród umarłych. On jest z nami przez wszystkie chwile czasu aż do skończenia świata… Z Tobą też, ale czy TY z Nim?

                Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 05.04.2015
                (nie ma mszy św. o godz. 6.00)
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
18.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.
                Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 06.04.2015
                (msze św. wg porządku niedzielnego)
13.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom.
                – nie będzie nabożeństwa wieczornego.
                Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 07.04.2015      
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu.
                Środa w Oktawie Wielkanocy – 08.04.2015          
9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, a po niej spotkanie w domu parafialnym.
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda.
                Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 09.04.2015  
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek w Oktawie Wielkanocy – 10.04.2015                                                         
(nie będzie Drogi Krzyżowej o 6.00)
               Sobota w Oktawie Wielkanocy – 11.04.2015
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej
               2 Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia – 12.04.2015
8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
– po Koronce msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory Wielkanocne.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Paschalnych bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za dary przekazane dla Kuchni Charytatywnej. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
 • Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. wg porządku niedzielnego. Nie będzie nabożeństwa wieczornego.
 • We wtorek o 18.00 nabożeństwo ku czci św. Antoniego, a po mszy wieczornej, adoracja Najśw. Sakramentu.
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna od środy.
 • W środę o godz. 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień, a następnie spotkanie w domu parafialnym.
 • Tekturowe skarbonki Caritas z wielkopostną jałmużną można składać na furcie klasztornej do Niedzieli Miłosierdzia Bożego (12.04.).
 • W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo, w czasie którego odmówimy Koronkę. Z tego powodu, msza św. dla wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych zostanie odprawiona po Koronce do Bożego Miłosierdzia.
 • Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Caritas dla rodziny”.
 • W przyszłą niedzielę, mszą św. o godz. 12.00, rozpoczynamy rekolekcje wielkanocne w Szkole Podstawowej  nr 20. Plan rekolekcji jest wywieszony w szkole.

 


indeks
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
 


 

Odpust zupełny w uroczystość Bożego Miłosierdzia – w II Niedzielę Wielkanocy.

 1. Penitencjaria Apostolska w dekrecie z 29 czerwca 2002 roku podała, co następuje: Miłosierdzie Boże zdolne jest przebaczyć najcięższe nawet grzechy, ale czyniąc to skłania wiernych do wzbudzenia w sobie nadprzyrodzonego żalu za własne grzechy, tak że podejmują oni – również z pomocą łaski Bożej – mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. Takie duchowe usposobienie pozwala rzeczywiście uzyskać wybaczenie grzechów śmiertelnych, kiedy wierny przyjmuje z pożytkiem sakrament pokuty lub też żałuje za nie przez akt doskonałej miłości bądź doskonałego żalu i postanawia przystąpić jak najprędzej do sakramentu pokuty.
 2. Odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami – mogą zyskać ci, którzy w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, modlitwę «Ojcze nasz» i «Wierzę w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam Tobie».
 3. Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na morzach; wielu ludzi, których wojenne tragedie, polityczne wydarzenia, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domu lub wykonują pilne potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą w Niedzielę Bożego Miłosierdzia uzyskać odpust zupełny: wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed wizerunkiem Miłosiernego Pana «Ojcze nasz» i « Wierze w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
 4. Gdyby nawet to (co podano wyżej) nie było możliwe do wykonania, w tym dniu odpust zupełny mogą zyskać ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu uzyskania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienie spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując jednocześnie postanowienie, że spełnią trzy zwyczajne warunki przepisane do uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe. (…)  Ks. dr Piotr Gajda

 

Parafianom i naszym Gościom z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu łask,

darów Ducha Świętego, zdrowia,

ale przede wszystkim, realizowania w życiu woli Bożej.

Niech Jezus Zmartwychwstały Was prowadzi i umacnia, niech Wam błogosławi.