2 Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia – 12.04.2015

 

indeksII Niedziela Wielkanocna

czyli Miłosierdzia Bożego

Drodzy Parafianie
Jesteśmy dzisiaj, wraz ze św. Tomaszem Apostołem, zaproszeni, aby dotknąć serca Jezusowego, czyli dotknąć tajemnicy Bożego miłosierdzia. (…) Doświadczyć wtedy możemy bezgranicznej miłości Pana Boga, miłości niczym niezasłużonej, ale też miłości, która kocha nas takich, jacy jesteśmy, miłości, której na przeszkodzie nie mogą stanąć nasze słabości i grzechy, a nawet śmierć, gdyż jest to miłość, która ma swe źródło w przebitym boku Chrystusa – Baranka zmartwychwstałego, zwycięzcy grzechu i śmierci. Dotykając serca Pana Jezusa, dotykamy istoty samego Boga, a jest nią Miłość miłosierna. Niedziela Miłosierdzia Bożego zaprasza nas do tego, abyśmy w tę Miłość uwierzyli, abyśmy tej Miłości się powierzyli i abyśmy z tą Miłością się zjednoczyli… Michał Pac OP
…warunkiem przyjścia Jezusa – „mimo drzwi zamkniętych” – jest gotowość i pragnienie zmiany… i chyba tylko tyle wystarcza, by miłosierny Pan przyszedł i odmienił życie…
 

                2 Niedziela Wielkanocna czyli Bożego Miłosierdzia – 12.04.2015
71. Tydzień Miłosierdzia 12 – 19.04.2015
8.00 – Spotkanie modlitewne dla Róż Różańcowych.
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.30 – Msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.
                Poniedziałek – 13.04.2015
17.00 – Spotkanie Róż Różańcowych (dom parafialny).
18.30 – Msza św.
19.15 – Spotkanie Kręgu Biblijnego Betania.
                Wtorek – 14.04.2015
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.
19.15 – Młodzieżowy Krąg biblijny (fraternia).
                Środa – 15.04.2015
18.30 – Msza św.
19.15 – Katecheza Dorosłych. Temat: Monastycyzm bliskowschodni – św. Szymon Słupnik.
                Czwartek – 16.04.2015                
18.30 – Msza św., a po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 17.04.2015                      
6.00 – Droga Krzyżowa.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica) następnie katecheza (fraternia).
                Sobota – 18.04.2015
8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
9.45 – Fraternia dziecięca (dom parafialny).
10.00 – Spotkanie ministrantów.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
                3 Niedziela Wielkanocna – 19.04.2015
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci, po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
15.00 – Msza św. dla Duszpasterstwa Rodzin (kaplica).
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 

 • pcz2Dziś 2 Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 serdecznie zapraszamy na Koronkę, a o godz. 18.30 na Nieszpory.
 • Dziś również rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Caritas dla rodziny”.
 • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i uświetnienie Uroczystości Paschalnych bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
 • Spotkanie Róż Różańcowych w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
 • We wtorek o 18.00 nabożeństwo ku czci św. Antoniego, a po mszy wieczornej, adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi św. do godz. 21.00.
 • Kolejna Katecheza Dorosłych w środę po mszy św. wieczornej. Temat: Monastycyzm bliskowschodni – św. Szymon Słupnik (dom parafialny).
 • Kancelaria Parafialna będzie czynna wg planu.
 • W przyszła niedzielę po mszy św. o 12.00 kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
 • Tekturowe skarbonki Caritas z wielkopostną jałmużną można składać jeszcze na furcie klasztornej do przyszłej niedzieli.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczniemy w czwartek 7.05.br. o godz. 19.15 w domu parafialnym. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

 
                Ogłoszenia dla młodzieży
– Krąg Biblijny dla młodzieży we wtorek o godz. 19.15 (fraternia).
– Msza św. w piątek o 19.15 w kaplicy, a następnie katecheza na fraterni.
– W przyszłą niedzielę spotkanie katechumenatu: rok I po mszy o 9.00, rok II po mszy o 17.00 (w domu parafialnym).


 

 • frapetarDnia 21 kwietnia 2015 r. w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu (Salezjanie, ul. B. Prusa 78) odbędzie się spotkanie z o. Petarem Ljubičićem, franciszkaninem z Medziugorje. Zgodnie z treścią medziugorskich objawień Matki Bożej wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo otrzymała treść 10 tajemnic dotyczących wydarzeń jakie mają mieć miejsce na świecie. Nie może teraz ujawnić ich treści ponieważ jest związana tajemnicą. Ojciec Petar Ljubičić został przez nią wybrany, jako kapłan, który będzie ogłaszał je światu. Na 10 dni przed wypełnieniem każdej tajemnicy o. Petar pozna jej treść i przez następne 7 dni wraz z Mirjaną będą pościć. Na 3 dni przed wypełnieniem każdej tajemnicy, o. Petar wyjawi światu jej treść oraz miejsce i czas realizacji. O. Petar przybywa do Polski z orędziem pokoju.

     Program spotkania: 17.30 – Różaniec, 18.00 – Msza Święta, 19.00 – Modlitwa o
uzdrowienie i Adoracja.
 


 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Koronkę do Bożego miłosierdzia Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r., jako modlitwę na uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 
„Przez nią uprosisz wszystko,  jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą” (Dz. 1731).
 
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).
 
„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (…) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).
 
Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę” (Dz. 811).


 
 
Jak się odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego….
                Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twoje-go, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
                Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
                Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
P2P_koronka_kwadrat

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości,

za pomoc i ofiarność.

Życzymy Wam głębokiego i radosnego przeżycia

wielkich tajemnic Wielkanocnych.

Niech zmartwychwstały Pan Wam błogosławi.