II Niedziela Adwentu – 07.12.2014

Adwent Drodzy Parafianie
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” – co roku w adwencie słyszymy to prorocze wezwanie. W tym czasie kaznodzieje wzorem Jana Chrzciciela wzywają nas z ambon do nawrócenia, do przygotowania swojego serca na przyjście Pana. Wielu z nas gorliwie podejmuje to wezwanie, dążąc do nawrócenia i przemiany swojego życia. Jakże często, niestety, okazuje się, że nic nam z tego nie wychodzi. Wady, które chcieliśmy wyeliminować, pozostają. Słabości nie znikają, a nawet wydaje się, że jeszcze bardziej dochodzą do głosu. Postanowienia związane z ascezą, umartwianiem się przerastają nasze siły. Rozkładamy bezradnie ręce i zniechęceni poddajemy się, mówiąc sobie w duchu: „To wszystko jest bez sensu. Usłyszałem wezwanie do nawrócenia, powiedziano mi, co mam czynić, spróbowałem, nie wyszło, więc się wycofuję”. Paradoksalnie ta właśnie chwila może mi pokazać, jak bardzo potrzebuję nawrócenia. To jest właśnie ten moment, w którym w najgłębszym wymiarze może się dokonać moje nawrócenie – przemiana mojego myślenia o Bogu, o sobie i o świętości. Kiedy doświadczam swojej bezradności w pracy duchowej i ogarnięty zniechęceniem wycofuję się, widzę, że wciąż polegam na sobie, że chcę zbudować świętość o własnych siłach. Gdy próbując być sprawiedliwy i pełen miłości, doświadczam klęski i bezsilności, wtedy, przyjmując postawę pokory, mogę doświadczyć Tego, który „przychodzi z mocą” Janusz Chwast OP

…otwórzmy się na Jego łaskę, na zbawienie, które przynosi…

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!”

                II Niedziela Adwentu – 07.12.2014
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci, w czasie której poświęcimy medaliki maryjne dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; po mszy spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
15.00 – Msza św. dla FZŚ.
18:00 – Godzina Święta.
20.10 – Msza św. akademicka – rozpoczęcie rekolekcji dla studentów.
                Poniedziałek – 08.12.2014
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego
6.00 – Msza św. (roraty).
19.15 – Spotkanie FZŚ.
19.15 – Spotkanie krąg biblijny Betania.
19.30 – Rekolekcje akademickie: msza św., konferencja.
                Wtorek – 09.12.2014
6.00 – Roraty.  
17.00 – Spotkanie scholki dziecięcej (dom parafialny).
17.00 – Spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych (dom parafialny).
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
19.15 – Młodzieżowy krąg biblijny.
19.30 – Rekolekcje akademickie – msza św. z kazanie, po niej adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
                Środa – 10.12.2014
6.00 – Roraty.  
19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda (fraternia).
19.30 – Rekolekcje akademickie: msza św., konferencja.
                Czwartek – 11.12.2014
6.00 – Roraty.
19.15 – Spotkanie Rady Parafialnej (w klasztorze).
                Piątek – 12.12.2014
6.00 – Roraty.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica).
                Sobota – 13.12.2014
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęci NMP.
9.45 – Spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio (dom katechetyczny).
10.00 – Zbiórka ministrantów.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
                III Niedziela Adwentu – 14.12.2014
12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych, po niej spotkanie opłatkowe.
18:30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś II Niedziela Adwentu. Godzina Święta o 18.00.

blog_fe_4466518_6593350_sz_niepo

 • Jutro Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 18.30 oraz o 19.30 dla studentów.
 • Zapraszamy na Msze Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do piątku o 6.00 rano (po nich śniadanie w domu parafialnym), a w soboty o 9.00. Prosimy, aby dzieci przynosiły lampiony i papierowe serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami; po roratach dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki.
 • Zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych, osobistych postanowień adwentowych. Hasło tegorocznych rorat to: „Bóg sam wystarczy.”
 • W związku z roratami prosimy o ofiarowanie produktów spożywczych, które wykorzystane będą na śniadania dla dzieci po mszach roratnich. Możemy je składać na furcie klasztornej lub przynieść do salek katechetycznych na śniadania. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wszelkie produkty i ofiary już złożone na ten cel.
 • W czasie adwentu na porannych mszach św. roratnich głosimy kazania skierowane do dzieci a o godz. 18.30 będziemy głosić krótkie rozważania skierowane do dorosłych.
 • Ze względu na rekolekcje akademickie wtorkowa Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi rozpocznie się ok. 20.30, a zakończy o 21.30.
 • Młodzież zapraszamy na krąg biblijny we wtorek o 19.15 i mszę św. w piątek o 19.15 w kaplicy.
 • Jak co roku organizujemy wyjazd dla młodzieży (szczególnie katechumenalnej!) na Górę św. Anny, na tzw. Ewangeliczne Rozliczenie. Wyjazd 28.12.2014 o godz. 13.00 a powrót 01.01.2015 około godziny 14.00. Koszt 160 zł. Karty zgłoszeniowe znajdują się na furcie.
 • Kancelaria Parafialna nie będzie czynna w poniedziałek z racji na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W pozostałe dni, bez zmian.
 • Spotkanie Rady Parafialnej w czwartek po mszy św. wieczornej w klasztorze.
 • W sobotę o godz. 9.45 spotkanie fraterni dziecięcej San Antonio.
 • Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają już niepotrzebne alby dla dzieci pierwszokomunijnych, aby podzielić się z dziećmi, które przygotowują się do I Komunii św., a nie stać ich na taki wydatek. Alby można przynosić na furtę lub do kancelarii. Serdecznie dziękujemy.
 • Jak co roku Caritas rozprowadza świece wigilijne. Dochód ze sprzedaży przekazywany jest najuboższym. Świece można nabyć w kawiarence przed kościołem, a także przy furcie klasztornej: duża min. 12 zł, mała min. 6 zł. Zadbajmy o to, aby ten symbol miłosierdzia wobec ubogich zapłonął na każdym wigilijnym stole.
 • W kawiarence przed kościołem rozprowadzamy również bożonarodzeniowe kartki świąteczne z symbolami religijnymi oraz kalendarze ścienne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży naszej parafii w czasie ferii zimowych.
 • Przy furcie klasztornej rozprowadzamy opłatki wigilijne.

indeks

 • Dziś przed kościołem zbiórka na kuchnię charytatywną, jest to zbiórka przeznaczona na zorganizowanie wigilii dla 500 ubogich i bezdomnych, o których troszczy się nasza kuchnia.

logo

 • Od dziś Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza studentów na rekolekcje adwentowe, które poprowadzi o. Waldemar Polczyk ofm. Więcej informacji w gablotach przed kościołem i na stronie duszpasterstwa.
 • W przyszłą niedzielę zapraszamy na adwentowy kiermasz charytatywny organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” oraz wspólnotę „Arka”. Można będzie zakupić różnego rodzaju dekoracje świąteczne wykonane własnoręcznie przez podopiecznych i opiekunów tych wspólnot. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kiermasz rozpoczniemy o 8.30 a zakończymy około 15.00.
 • RZK_logo_PL_NETW związku z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty przyznał wszystkim kościołom klasztornym, w tym także naszemu kościołowi, przywilej odpustu zupełnego, który wierni mogą uzyskiwać za nawiedzenie kościoła klasztornego i publiczne odmówienie Liturgii Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu „oddać się pobożnym rozważaniom”, które także powinny być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Matki Bożej. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), można ofiarować za zmarłych w czyśćcu aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.
 • P1000039Uwaga! W najbliższy wtorek i środę od g. 10.00 będziemy budowali główny podest naszej olbrzymiej szopki betlejemskiej. Do tej pracy potrzebnych jest minimum 15 mężczyzn. Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo o tych piętnastu, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o mobilizację i pomoc. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego

przeżycia rozpoczynającego się tygodnia.

Niech Pan obdarzy Was pokojem.