5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

Pax et Bonum, drodzy Parafianie i Goście

„Ból jest objawem tego, że ciało jest zdrowe, bo reaguje na chorobę” – tak mówią lekarze. Ból informuje o chorobie, o jakimś ukrytym problemie, a także o podjętej walce. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, sytuacji wyjątkowej choroby, pandemii. Bardzo wielu z nas ogromnie cierpi. Wielu nie rozumie ograniczeń. Jednak gdyby nie bolało, czy można by mówić o miłości do Boga, do Kościoła? Was boli, że nie można, że nie wolno, że nigdy tak nie było, … Nas z kolei boli, że nie możemy, że nam nie wolno i że nigdy tak nie było, … Ale wiedzcie, że staramy się zachowywać nakazy i zakazy z miłości do was, do bliźniego i miłości do Kościoła. To takie franciszkańskie… Bardzo boli również to, że tak wielu z was, tego nie rozumie.

Znamiennym był wczoraj obraz Ojca Świętego Franciszka, który samotnie stał na ogromnym Placu św. Piotra, a przecież przekonywał, że Bóg jest z nami, Pan jest wśród nas, w tej samej łodzi.

W sytuacji, w której się znaleźliśmy starajmy się o zorganizowanie naszego życia religijnego w naszych domach. To okazja, aby wrócić do wspólnej modlitwy – „bo gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Biskup Czaja proponuje byśmy się postarali w swych domach o miejsce modlitwy, z białym obrusem, krzyżem czy obrazem Bożej Matki, świecą – podobnie jak w odwiedziny kolędowe. Niech tam wznosi się do Boga modlitwa uwielbienia, przebłagania i dziękczynienia, a On będzie pośród nas.

Wielu z was jest zaniepokojonych: „To w tym roku nie będzie Świąt?” Jasne, że będą, bo Chrystus zmartwychwstał! On, który przezwyciężył grzech, szatana i śmierć, jako zwycięski Pan jest z nami. Chyba, że zostaniemy na etapie pogrzebu, przygnębienia i mówienia „a myślmy się spodziewali”…(Łk 24,21)

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Jeśli boli, jeśli cierpimy, to Bogu dzięki, ciało jest zdrowe, ciało naszej wspólnoty parafialnej jest zdrowe. Módlmy się z wielką gorliwością o zakończenie epidemii i o to, byśmy się mogli znowu spotkać wspólnie w naszej świątyni. Może wówczas będziemy nawet trochę bardziej wierzący…

pamiętam o Was o. Fabian, proboszcz i cała wspólnota franciszkańska

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Z głęboką wiarą w Bożą obecność, wstawiennictwo Świętych naszych Patronów Antoniego i Franciszka oraz w trosce o zdrowie i życie wiernych, i całego społeczeństwa informujemy:

Sprawowanie Mszy Świętych i nabożeństw

 • Zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kościelnych, do odwołania, zachęcamy do skorzystania z dyspensy i uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów oraz jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą Duchową.
 • Msze Święte będą sprawowane w kościele wg normalnego porządku;  zapewniamy o terminowym odprawianiu wszystkich poleconych nam intencji. W tych Mszach Świętych, oprócz księży i koniecznej obsługi, w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję mszalną, jednak nie więcej niż 5 osób; osoby te proszone są o zgłoszenie się 10 minut przed mszą na furcie.
 • UWAGA! Od niedzieli do odwołania restrykcyjnie będziemy przestrzegali pierwszeństwa dla osób, które zamówiły intencję! Prosimy, by zamawiający intencję 10 minut przed mszą św. czekali przy furcie klasztornej – 5 osób! Nie będziemy nikogo wpuszczać wcześniej do kościoła. Z różnych powodów jesteśmy już do tego zmuszeni. W razie niedostosowania się do tego przepisu, będziemy zmuszeni zamknąć kościół całkowicie. Proszę o realną miłość bliźniego, nie tylko myślenie o sobie.
 • Wszelkie nabożeństwa w kościele i spotkania grup parafialnych zostają odwołane.

Spowiedź 

 • W związku z istniejącą sytuacją nie będzie w naszej kościele wyznaczonych godzin spowiedzi, także przedświątecznej. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania się z Bogiem, poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z równoczesnym podjęciem postanowienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny z naszą furtą klasztorną.

Odwiedziny chorych 

 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – tylko w przypadku zagrożenia życia.

Wielki Tydzień

 • W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami oraz ich poświęcenia.
 • Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty odbędą się bez udziału wiernych – tylko transmisja.
 • Nie będzie adoracji w Ciemnicy i Bożym Grobie.
 • Przypominamy o poście ścisłym w Wielki Piątek.
 • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać podczas świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. Można skorzystać z przykładowej modlitwy umieszczonej poniżej.
 • Nie odbędzie się procesja rezurekcyjna.
 • Prosimy o uczestnictwo w liturgiach za pośrednictwem środków masowego przekazu. Zachęcamy do rodzinnej modlitwy, odprawienia drogi krzyżowej i rozważania słowa Bożego w naszych domach.

Pierwsza Komunia Święta

 • Obecny termin I-szej Komunii (17 maja) zostaje odwołany. W porozumieniu z komitetem rodziców i katechetkami proponujemy nowy, realny termin: 27.09.2020.

Transmisje Mszy Świętych z naszego kościoła oraz Koronki i Różańca z kaplicy seminaryjnej.

Msze św. w niedziele o godz. 9.00 i 12.00, w tygodniu o 9.00 i 18.30. Koronka o godz. 15.00 i Różaniec o 20.30 .

Będziemy transmitować liturgię Triduum Paschalnego – dokładne informacje w przyszłą niedzielę.


Słowniczek pojęć

Żal doskonały

Żal, który wypływa z miłości do Boga, to żal doskonały. Taki żal, gdy nie jest możliwe przystąpienie do spowiedzi, gładzi grzechy powszednie i śmiertelne, jeśli wiąże się z pragnieniem oraz postanowieniem przystąpienia do niej, gdy tylko to będzie możliwe.
Nauka ta zawarta jest pod numerem 1452 w Katechizmie Kościoła Katolickiego zatwierdzonym przez św. Jana Pawła II w 1992 roku.

Przykład aktu żalu doskonałego:

„Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości! Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”.

Dyspensa

Jest zwolnieniem od obowiązku zachowania konkretnego przepisu prawa kościelnego. Dyspensy udziela się dla dobra duchowego wiernych ze słusznej i racjonalnej przyczyny.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wydawana jest w oparciu o kanony 87 i 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzonego przez św. Jana Pawła II w 1983 roku.

Komunia Duchowa

Słowo „komunia” oznacza „wspólnota, jedność”. Choć zwyczajnym sposobem uzyskania owej jedności z Bogiem jest przystąpienie do komunii w sposób fizyczny, to jednak istnieje także sposób wejścia w tą wspólnotę duchowo. Kard. Ratzinger pisał: „komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać”.

Nie chodzi w tej komunii o to, by wygenerować w sobie jakieś płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale o akt wiary i woli. Polega owo przyjęcie komunii duchowej na wzbudzeniu pragnienia np. za pomocą słów:

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Albo:
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Taca w dniu dzisiejszym, podobnie jak w poprzednie niedziele, nie była zbierana. Jeśli ktoś chce złożyć jakąś ofiarę, to można ją wrzucać do skarbonki. Bardzo dziękujemy osobom, które dokonały wpłat na nasze konto, znajduje się ono na stronie parafialnej pod zakładką „kontakt”. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy Wam za życzliwość, za telefony pełne troski i zapewnienie o pamięci modlitewnej. Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże.

Powyższe ogłoszenia i informacje zostały sporządzone w oparciu o dekrety naszego Metropolity Ks. Abp Józefa Kupnego, które można znaleźć na stronie Archidiecezji Wrocławskiej.