3. Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

Dziś 3. Niedziela Wielkiego Postu.

O godz. 18:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W tym tygodniu Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę od 16:00 do 18:00. Wszelkie pilne sprawy kancelaryjne prosimy kierować do nas drogą mailową.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne:

– Drogę Krzyżową w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych);

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W Wielkim Poście transmitujemy mszę św. niedzielną o g. 12:00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 18:00, a także w piątki – Drogę Krzyżową o g. 18:00 i bezpośrednio po niej mszę św.

Na furcie możemy nabyć świece Caritas, tzw. „paschaliki” – dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

Na furcie możemy nabyć również prasę katolicką.

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „Antoni” zaprasza studentów na rekolekcje wielkopostne. Rozpoczynają się dziś (7.03) w czasie Mszy św. akademickiej o 20:10. Kolejne spotkania z naukami rekolekcyjnymi w poniedziałek i wtorek w czasie Mszy świętych akademickich o 19:15 w kościele. Duszpasterstwo akademickie zaprasza również na dodatkowe wydarzenie wszystkich parafian, a przede wszystkim młodzież szkół średnich – na wielkopostną adorację krzyża w środę o 19:15.

Dziś jest zbiórka przed kościołem na kuchnię charytatywną. Będą również rozprowadzane torby w których można będzie przynieść dary w postaci produktów spożywczych i środków czystości. Produkty te będą przeznaczone na prezenty wielkanocne dla najbardziej potrzebujących i osób bezdomnych. Dary można składać w kuchni charytatywnej i na  furcie. Za wszelkie dary serdeczne Bóg zapłać.

Kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę 14.03.br.. Transmitowana będzie msza św. o godz. 12:00, a następnie konferencja dla rodziców. UWAGA – jest to ostateczny termin składania metryk chrzcielnych, jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią.

W przyszłą niedzielę, o godz. 14:30 odprawiona zostanie msza św. dla wspólnoty Muminki oraz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii.

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.

Intencja modlitewna na marzec: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.