28 Niedziela Zwykła – 14.10.2018

Drodzy Parafianie i Goście
Pytanie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” prowokowało do sprawdzenia, co pytający dotychczas uczynił. A kiedy oświadczył, że przykazań dekalogu przestrzegał od swojej młodości, czekał jeno na pochwałę. Uzyskał ją w spojrzeniu Jezusa pełnym miłości. Nie spodziewał się jednak żadnych nowych wymagań. On miał już dobrze ustawione życie. Odkrył wartość dekalogu, na wierności przykazaniom budował przyszłość i cieszył się błogosławieństwem Boga na ziemi. Był bogaty. Wierność przykazaniom miała mu zapewnić zbawienie. Przyszedł do Jezusa tylko dlatego, by uzyskać pieczątkę pod własną koncepcją życia doczesnego i wiecznego. On już wszystko wiedział. On nie zamierzał nic zmieniać. Starotestamentalny ideał doskonałości religijnej doskonale harmonizował ze szczęściem doczesnym, które opiera się w dużej mierze na bogactwie. Odpowiedź Jezusa była dla niego bardzo niemiłym zaskoczeniem. On jej nie szukał. Człowiek, który szuka, cieszy się, gdy znajdzie przewodnika znającego to, czego szuka. Młodzieniec nie szukał, był pewien, że jest na dobrej drodze wiodącej do królestwa Bożego. Czekał jeno na aprobatę… ks. Edward Staniek
   … no cóż, „Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”…

                28 Niedziela Zwykła – 14.10.2018

XVII Dzień Papieski: „Promieniowanie Ojcostwa”

10.30 – Suma odpustowa.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

                Poniedziałek – 15.10.2018 – Dzień Dziecka Utraconego

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                Wtorek – 16.10.2018

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i naszej Prowincji Zakonnej.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe

18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.

 – o 20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Środa – 17.10.2018

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Katecheza Dorosłych – Duch Święty w dziejach zbawienia – dom parafialny.

20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  

                Czwartek – 18.10.2018  

Święto św. Łukasza, Ewangelisty.

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                Piątek – 19.10.2018  

Wspomnienie św. Piotra z Alkantary, zakonnika.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Spotkanie fraterni młodzieżowej San Damiano.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Sobota – 20.10.2018  

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

  9.45 – Spotkanie Fraterni Dziecięcej – dom parafialny.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                29 Niedziela Zwykła – 21.10.2018 – NIEDZIELA MISYJNA

10.30 – Suma odpustowa.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; również po mszy kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

15.00 – Msza św. dla Wspólnoty Małżeństw – kaplica.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 28 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.

 • Dziś również obchodzimy XVIII Dzień Papieski, pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa”. Przed kościołem odbywa się zbiórka organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki są przeznaczone na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży.

 

 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna według planu.

 

 • Jutro obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W int. takich dzieci, ich rodziców i rodzeństwa pragniemy się modlić jutro w czasie nabożeństwa różańcowego o godz. 18.00. – (Dlaczego 15 października? Bo tyle trwa ciąża począwszy od 1 stycznia. Dlaczego jest tak ważny? Bo nie ma chyba rodziny, w której nie zdarzyłoby się to nieszczęście, polegające na tym, że to rodzice odprowadzają swoje dzieci do bram wieczności a nie dzieci rodziców. Zwyczajnie potrzebna jest nasza braterska modlitwa.)

 • We wtorek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska i naszej Prowincji Zakonnej.

 

 • Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00.

 

 • We wtorek po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi od godz. 20.00 do 21.00.

 

 • Nową serię Katechez dla Dorosłych pt. Duch Święty w dziejach zbawienia – rozpoczniemy w środę o 19.15 w domu parafialnym.

 

 • W piątek o godz. 15.00 msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, zapraszamy jednak wszystkich, którzy o tej godzinie mogą przyjść.

 

 • Informujemy, że od najbliższej soboty – 20.10.2018 – wznawiamy działalność Fraterni Dziecięcej, która się spotyka w soboty o godz. 9.45 w domu parafialnym. Opiekunką tej wspólnoty będzie siostra Czesława, franciszkanka. Zapraszamy.

 

 • Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Misyjną, która zapoczątkuje Tydzień Modlitw w int. Misji. Przed kościołem nasi klerycy będą sprzedawali kalendarze misyjne za dobrowolną ofiarę.

 – We wstępie do Kalendarza misyjnego ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji napisał: „Wiemy, że misje są dziełem Ducha Świętego. Uczył o tym św. Jan Paweł II, a obecnie tę prawdę przypomina papież Franciszek: «Jezus jest pierwszym i największym głosicielem Ewangelii». W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga, który zechciał nas powołać do współpracy w Nim i pobudzać nas mocą swego Ducha. Prawdziwa nowość to ta, która sam Bóg chce w sposób tajemniczy wprowadzić, którą On inspiruje, którą On prowokuje, która On kieruje i której towarzyszy na tysiąc sposobów” (Evangelii gaudium nr 12).

 

 • Również w przyszłą niedzielę, po mszy św. o 12.00 kolejne spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

 • Od dziś do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowe na przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać, bo później różnie bywa. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.

 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

Hasłem obecnego Roku Duszpasterskiego są słowa z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). W naszej wspólnocie parafialnej w ramach Katechezy Dorosłych pragniemy wygłosić szereg katechez pod ogólną nazwą: Duch Święty w dziejach zbawienia. Celem tego cyklu ma być pogłębienie wiedzy na temat osoby Ducha Świętego, uświadomienie sobie Jego obecności w dziejach zbawienia i naszym osobistym życiu, a także zachęta do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego. Wśród poruszanych tematów będą między innymi następujące: Duch Święty w czasach Starego Testamentu, Duch Święty w pełni czasów, Duch Święty w osobie Maryi, Działanie Ducha Świętego w osobie Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty w czasach Kościoła, w Sakramentach a także w Słowie Bożym. Zapraszamy i zachęcamy.

Rozpoczęcie cyklu: 17.10.2018 godz. 19.15, dom parafialny.
Katecheza Dorosłych odbywa się w 1 i 3 środę miesiąca, o g. 19.15 w domu parafialnym.
 


 BIERZMOWANIE

 

Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1-47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu. Podobnie rzecz ma się w życiu poszczególnego chrześcijanina. Otrzymane na chrzcie nowe życie swą pełną moc osiąga w bierzmowaniu2  („bierzmowanie” znaczy „umocnienie”). Sakrament ten staje się dla chrześcijanina znakiem, że Duch Święty, którego Jezus przyobiecał swym uczniom (J 16, 7 – 13), pragnie go ogarnąć i poruszyć. Niekiedy też określamy bierzmowanie mianem „pieczęci”. Pieczętujemy i doskonalimy to, co zapoczątkowane zostało na chrzcie: wspólnotę z Chrystusem i Jego Kościołem i zaangażowanie w służbę dla dobra ludzi w duchu Jezusa. (fragment,  Zbigniew Marek SJ)

Uwaga
Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowanie odbywają się w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca: grupa I (kl. VII) o godz. 16.00; grupa II – godz. 18.00 – w domu parafialnym.
 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy

za wszelkie wyrazy życzliwości, pomoc i ofiarność.

Niech  Pan obdarzy Was POKOJEM.