29 Niedziela Zwykła – 21.10.2018 – ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

Drodzy Parafianie i Goście
Fragment z Ewangelii wg św. Marka przynosi nam dziś naukę Chrystusa, skierowaną do uczniów poszukujących dobrego miejsca: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami”. Te jakże proste i jednoznaczne słowa Jezusa pokazują, że życie wiarą niejednokrotnie staje w jakiejś opozycji wobec tego, co niekiedy uchodzi za zwyczajne zachowanie. „Nie tak będzie między wami” – jako ludzie wiary, musimy mieć pragnienie i odwagę żyć inaczej, wbrew temu sposobowi postępowania, do którego wielu się przyzwyczaiło i który uznało za normalny. Chrystus uczy nas nie tylko, jak mamy się modlić, ale także, jak w przypadku dwóch uczniów z czytanej dziś Ewangelii, wkracza w sam środek naszego życia i naszych spraw, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak działa ewangeliczny zaczyn, który przemienia świat. Niech historia Jakuba i Jana pomoże nam odkrywać tego ewangelicznego ducha, który niesie w sobie pragnienie i moc, by przemieniać codzienność w jej najprostszych przejawach. Niech słowa Chrystusa „nie tak będzie między wami” przypomną nam, że wiara domaga się postawy jasnej i czytelnej, która pobudza do pytań, rodzi zdziwienie i, co najważniejsze, wskazuje na Chrystusa, który przyszedł, „żeby służyć i dać życie.   Zaczerpnięte z rozważania ks. Dariusza Madejczyka
 

                29 Niedziela Zwykła – 21.10.2018  –  ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

10.30 – Suma

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

15.00 – Msza św. dla Wspólnoty Małżeństw – kaplica.

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

                Poniedziałek – 22.10.2018

Wspomnienie św. Jana Pawła II.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                Wtorek – 2310.2018

Wspomnienie św. Jana Kapistrana.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe

18.30 – Msza św., a po niej adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do  21.00.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Środa – 24.10.2018

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

20.15 – Nauki przygotowujące do bierzmowania osoby dorosłe – dom parafialny.  

                Czwartek – 18.10.2018 

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.

19.15 – Nauki przedchrzcielne – dom parafialny

                Piątek – 19.10.2018  

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św. 

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

19.15 – Spotkanie Fraterni młodzieżowej San Damiano.

20.00 – Różaniec dla zabieganych.

                Sobota – 20.10.2018

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

  9.45 – Spotkanie Fraterni dziecięcej – dom parafialny.

18.00 – Nabożeństwo różańcowe.

18.30 – Msza św.

                30 Niedziela Zwykła – 28.10.2018

10.30 – Suma

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka;

18,30 –  Nabożeństwo różańcowe

20,10 –  Msza św. akademicka

18.30 – Nabożeństwo różańcowe. 

20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski abyśmy doznali miłosierdzia… ”

  • Dziś 29 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
  • Przed kościołem klerycy rozprowadzają kalendarze misyjne za dobrowolną ofiarę.
  • Dziś kolejne spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. O godz. 16.00 pierwszy rok o 18.00 drugi rok.
  • Kancelaria parafialnaw tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.
  • Do końca października zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o 18.30. Osoby, które w tych godzinach przyjść nie mogą, zapraszamy we wtorki i piątki na godz. 20.00
  • Już dzisiaj zapraszamy wszystkie dzieci, aby na ostatnie nabożeństwo różańcowe 31 października przyszły przebrane za dowolnego polskiego świętego lub świętą. Po nabożeństwie korowód świętych uda się do Domu Parafialnego na Bal Wszystkich Świętych. W programie liczne niespodzianki.
  • Do końca października możemy zamawiać na furcie msze św. jubileuszowena przyszły rok. Bardzo prosimy, aby z tym nie zwlekać. Pozostałe intencje będzie można zamawiać od początku listopada.
  • W przedsionkach kościoła znajdują się kartki na wypominki. Bardzo prosimy o czytelne i staranne wypisywanie wypominek.
  • W przyszłą niedzielę zmieniamy czas na zimowy: śpimy o jedną godzinę dłużej.

 
O wartości Mszy Św. Gregoriańskich
„Na czym polega inność tzw. Mszy św. gregoriańskich? Jakie są ich duchowe owoce?
Historia ofiarowywania za zmarłych tzw. Mszy św. gregoriańskich, popularnie zwanych gregoriankami, jest dość niezwykła. Nazwę wywodzi się od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (żył w latach 540-604 r.). U początku tradycji leży konkretne wydarzenie: Grzegorz, zanim został wybrany na papieża (590 r.), był przełożonym założonego przez siebie w 575 r. benedyktyńskiego klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV „Księdze Dialogów” jego autorstwa znajdujemy potwierdzenie przekonania, iż ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina 77, 416) i jako przykład podaje doświadczenie z życia swojej wspólnoty zakonnej. Otóż po śmierci mnicha o imieniem Justus, w celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu uwolnić się po śmierci z kary za to wykroczenie, polecił odprawienie za niego kolejno , iż celebracje Eucharystii odniosły oczekiwany skutek (por. tamże, 420-421).
następujących po sobie 30 Mszy św. – każdego dnia jednej. Po tym czasie zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi, oznajmiając, że został uwolniony od cierpień czyśćcowych. Jak pisze Grzegorz, Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach św. i gdy później ujawnił treść widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że uwolnienie nastąpiło w 30 dniu, kiedy odprawiano ostatnią z całego cyklu Mszę św. za Justusa. Uznano to za potwierdzenie, iż celebracje Eucharystii odniosły oczekiwany skutek (por. tamże, 420-421).
Tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg
                Istnieją pewne szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na 30 odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. Przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby 30 (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24 lutego 1967). Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Nie jest konieczne, aby były odprawiane zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna jest ciągłość dni, same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach.
                O czym warto pamiętać? Sama liczba 30 nie może być łączona z gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci. Człowiek prosi, ale tym, który wysłuchuje próśb, jest Pan Bóg. I On określa miarę czasu konieczną do tego, by duszę wyzwolić z mąk czyśćcowych. Nie może tu też być mowy o jakimkolwiek magicznym szafowaniu liczbami. Nie w nich leży siła, ale w wierze, gotowości do nawrócenia, otwarciu na Bożą łaskę. Każda Msza św. ma wartość nieskończoną – potwierdza to nauczanie Kościoła, pisma mistyków, prywatne objawienia. Oprócz konkretnych owoców duchowych w postaci uwolnienia duszy od męki w czyśćcu, Msze gregoriańskie niosą jeszcze inne: to osobiste uświęcenie tych, którzy podejmują się przez kolejnych 30 dni osobiście uczestniczyć w Eucharystii.
 

Serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za wasze modlitwy i ofiary. 

Pan niech obdarzy Was pokojem.