1 Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2024

Dziś 1 Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18:00.

Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę w godz. od 16:00 do 18:00.

Zapraszamy na nabożeństwa: ku czci św. Antoniego we wtorek i ku czci Matki Bożej w sobotę – o godz. 18:00.

We wtorek po mszy wieczornej do godz. 21:00 adoracja Najśw. Sakramentu, a od 20:00 również okazja do spowiedzi.

Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

   – Droga Krzyżowa odprawiana jest w piątki: dla dorosłych o godz. 6:00, 9:30 i 18:00; dla dzieci o godz. 17:00, dla młodzieży i dorosłych o godz. 20:00 (tzw. Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są odprawiane w niedziele: o 18:00 w naszym kościele i o godz. 16:00 w kaplicy sióstr Franciszkanek. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.

W środę – 21.02 – serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie presynodalne – z przemyślanymi i przemodlonymi tekstami. Spotkanie odbędzie się tym razem w sali w klasztorze, o godz. 19:15.

Grupa parafialna św. Szarbela serdecznie zaprasza w czwartek na mszę św. godz. 18:30, a następnie – poprzez wspólne trwanie przed Najświętszym Sakramentem – na modlitwę uwielbienia.

Wspólnota Domowego Kościoła zapraszana pogłębione rekolekcje wielkopostne dla małżonków, organizowane w naszej parafii. Nasza propozycja skierowana jest do tych wszystkich, którzy mają pragnienie przeżyć czas Wielkiego Postu bardziej świadomie, budując relację z Bogiem i ze współmałżonkiem. Dlatego rekolekcje mają formę spotkań raz w tygodniu przez okres 5 tygodni w grupach stanowych. Ostatnie spotkanie będziemy przeżywali  wszyscy razem. Szczegóły na plakacie.

Przed kościołem bracia klerycy rozprowadzają torby „Jałmużna wielkopostna”. Podziel się z potrzebującymi. Jest to akcja wielkopostna prowadzona przez naszą Fundację Antoni. Torby z darami można przynosić do kuchni charytatywnej  lub na furtę. Produkty przyniesione w torbach trafią do paczek wielkanocnych dla podopiecznych naszej fundacji. Dziękujemy za włączenie się w tą akcję dobroczynną.

 

Na furcie możemy nabyć tygodniki religijne Niedzielę i Gościa Niedzielnego, a także tygodniki dla dzieci.

 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiarność. Niech Pan obdarzy Was pokojem.

 

Drodzy Rodzice

Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.

W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak informuje Ministerstwo: https://www.gov.pl/web/edukacja/prace-domowe-i-srednia-ocen-w-szkolach-publicznych-projekt-nowelizacji-rozporzadzenia-ministra-edukacji-skierowany-do-konsultacji-i-uzgodnien, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkopp@men.gov.pl lub kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2i