Duszpasterze

 

Główny przewodnik
ks. Stanisław Orzechowski „Orzech”

Urodził się w 1939r. w Kobylinie. W 1958r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1964. W latach 1968-1972 odbył studia specjalistyczne na KUL-u, wieńcząc je tytułem licencjusza teologii pastoralnej. Od 1967r. (z przerwą na studia) jest Duszpasterzem „D.A. Wawrzyny”. Od roku 1981 (czyli od samego początku) jest Głównym Przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę oraz Kierownikiem corocznej październikowej Pielgrzymki do Grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.

o. Emilian Gołąbek
O. Emilian Gołąbek OFM
Przewodnik grupy XV
Urodził się 14 października 1970 r. we Wrocławiu. Maturę zdał w VIII LO we Wrocławiu. Do Zakonu wstąpił w 1989r. W roku 1996 ukończył Franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Kłodzku. W latach 1996-1998 przebywał na placówce w Gliwicach, w tym czasie rozpoczął studia licencjackie w Opolu. W roku 2001 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł Doktora Teologii Pastoralnej z zakresu katechetyki. Kolejną placówką była Góra św. Anny w latach 1998-2003. Od 2004 roku jest Duszpasterzem Franciszkańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „ANTONI” we Wrocławiu. Jest wicerektorem (od 2009r.), a także wykładowcą katechetyki oraz pedagogiki i dydaktyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów „ANTONIANUM”.
Przewodnikiem „Złotej XV” jest od 2004r.
ks. Henryk Wachowiak
ks. Henryk Wachowiak
Ojciec Duchowy Pielgrzymki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Brzeziej Łące

Pielgrzymują z nami:

o. Jarosław Zatoka
o. Jarosław Zatoka OFM
Proboszcz parafii św. Antoniego na Karłowicach

o. Wit Bołd
o. Wit Bołd OFM
Magister kleryków