100-lecie Parafii

http://100-lecie.blogspot.com/?view=classic
 


20.05.2017

 

Uwaga – KONKURSY

Konkursy z okazji 100-lecia Parafii. 

Zapraszamy dzieci, młodzież i rodziny do udziału w konkursach z okazji 100-lecia Parafii.
Konkurs I – „Nasz kościół parafialny” – należy wykonać płaską pracę plastyczną przedstawiającą nasz kościół parafialny; format A3, technika dowolna – kategoria A, B, C, D
Konkurs II – „Makieta naszego kościoła” – należy wykonać makietę naszego kościoła parafialnego o podstawie nie przekraczającej formatu A3; materiały dowolne – kategoria  B, C, D
Konkurs III – „Życzenia urodzinowe dla naszej Parafii” – należy napisać życzenia urodzinowe z okazji 100-lecia Parafii Św. Antoniego; wydruk komputerowy, pocztówka z życzeniami, liścik, maksymalnie format A4, 150 słów, poezja lub proza – kategoria B, C, D
KATEGORIE:

 1. Początkujący Artysta –uczniowie szkoły podstawowej klas I – III
 2. Zdolny Uczeń – uczniowie szkoły podstawowej klas IV –VI
 3. Artysta Gimnazjalista – uczniowie gimnazjów.
 4. Uzdolniona rodzina – praca rodzinna

Prace oddajemy do  2.06.2017 na Furcie klasztornej,  s. Alicji w  SP 20, p. Magdalenie Kamińskiej w SP83. Makiety tylko na Furcie
Każda praca musi być opatrzona drukowaną metryczką zawierającą następujące informacje:
Imię i nazwisko autora/ów, kategoria
Konkurs IV – „Znam mój kościół i parafię” – kategoria D – rodzinny konkurs wiedzy o naszym kościele i parafii. Test konkursowy odbędzie się w czasie festynu parafialnego, dnia 11.06.17. Plany kościoła i ciekawostki o parafii będzie można odebrać w kościele i u katechetów w SP 20, SP 83, Gim. 24 od 28.05.2017.


KONKURS PLASTYCZNY
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY AL. J. KASPROWICZA  100 LAT PARAFII 

Konkurs I – „Nasz kościół parafialny”

Warunki i zasady uczestnictwa oraz cel konkursu.
I. Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania piękna i tradycji wspólnoty parafialnej św. Antoniego z Padwy, al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu
 2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 3. Uwrażliwianie na piękno architektury sakralnej

II. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

 1. Początkujący Artysta –uczniowie szkoły podstawowej klas I – III
 2. Zdolny Uczeń – uczniowie szkoły podstawowej klas IV –VI
 3. Artysta Gimnazjalista – uczniowie gimnazjów.
 4. Uzdolniona rodzina – praca rodzinna

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej obraz naszego kościoła parafialnego.

Format pracy : prace płaskie A 3

Technika dowolna – np. akwarela, szkic, pastele, wyklejanki, wydzieranki itp

Termin realizacji konkursu – 21. 05.2017 – 2.06.2017

Metryczka – podpis pracy – drukiem z przodu pracy:
IMIĘ I NAZWISKO autora/autorów, KATEGORIA WIEKOWA

IV. Prace należy dostarczyć:

 1. na Furtę Klasztorną Oo. Franciszkanów, al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu
 2. do s. Alicji Grzywocz w Szkole Podstawowej nr 20 ul. H. Kamińskiego 24 we Wrocławiu
 3. do p. Magdaleny Kamińskiej w Szkole Podstawowej nr 83 al. T. Boya – Żeleńskiego we Wrocławiu

Ostateczny termin dostarczenia prac: 2 czerwca 2017
V. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas odpustu parafialnego, 11.06.2017. Wtedy również laureaci otrzymają nagrody niespodzianki (odbiór osobisty). W razie nieobecności nagrody będą do odbiory na Furcie klasztornej do 25.06.2017.
VI. DANE OSOBOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzielaniem zgody na umieszczenie danych osobowych laureatów na stronie internetowej parafii świętego Antoniego i w ogłoszeniach parafialnych oraz zgodą na pokonkursową ekspozycję prac, fotografowanie i umieszczanie fotografii na stronie internetowej i Fb parafii.
Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora.
Decyzje komisji oceniającej prace są ostateczne.
Podpisujący pracę deklaruje, że jest jej wyłącznym autorem (1 osoba lub rodzina).
VII. Koordynatorzy konkursu:
Proboszcz parafii Ojciec Fabian Kaltbach ofm
Alicja Grzywocz – katechetka SP 20 we Wrocławiu
Magdalena Kamińska – katechetka SP 83 we Wrocławiu.


Konkurs II – „Makieta naszego kościoła”

Warunki i zasady uczestnictwa oraz cel konkursu.
I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania piękna i tradycji wspólnoty parafialnej św Antoniego z Padwy al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu

2. Rozwijanie uzdolnień plastycznych

3. Uwrażliwianie na piękno architektury sakralnej

II. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 1. Zdolny Uczeń – uczniowie szkoły podstawowej klas IV –VI
 2. Artysta Gimnazjalista – uczniowie gimnazjów.
 3. Uzdolniona rodzina – praca rodzinna

III . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej będącej makietą naszego kościoła parafialnego.

Format pracy: praca przestrzenna – makieta o podstawie max. A3

Technika dowolna i materiały dowolne

Termin realizacji konkursu – 21. 05.2017 – 2.06.2017

Metryczka – podpis pracy – drukiem z przodu pracy:
IMIĘ I NAZWISKO, KATEGORIA WIEKOWA

IV. Prace należy dostarczyć:

 1. na Furtę Klasztorną Oo. Franciszkanów, al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu
 2. do s. Alicji Grzywocz w Szkole Podstawowej nr 20 ul. H. Kamińskiego 24 we Wrocławiu
 3. do p. Magdaleny Kamińskiej w Szkole Podstawowej nr 83 al. T. Boya – Żeleńskiego we Wrocławiu

Ostateczny termin dostarczenia prac: 2 czerwca 2017
V. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas odpustu parafialnego, 11.06.2017. Wtedy również laureaci otrzymają nagrody niespodzianki (odbiór osobisty). W razie nieobecności nagrody będą do odbiory na Furcie klasztornej do 25.06.2017.
VI. DANE OSOBOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzielaniem zgody na umieszczenie danych osobowych laureatów na stronie internetowej parafii świętego Antoniego i w ogłoszeniach parafialnych oraz zgodą na pokonkursową ekspozycję prac, fotografowanie i umieszczanie fotografii na stronie internetowej i Fb parafii.
Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora.
Decyzje komisji oceniającej prace są ostateczne.
Podpisujący pracę deklaruje, że jest jej wyłącznym autorem (1 osoba lub rodzina).
VII. Koordynatorzy konkursu:
Proboszcz parafii Ojciec Fabian Kaltbach ofm
Alicja Grzywocz – katechetka SP 20 we Wrocławiu
Magdalena Kamińska – katechetka SP 83 we Wrocławiu


Konkurs III – „Życzenia urodzinowe dla naszej Parafii”

Warunki i zasady uczestnictwa oraz cel konkursu.
I. Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży i rodzin do poznawania piękna i tradycji wspólnoty parafialnej św.  Antoniego z Padwy al. J. Kasprowicza we Wrocławiu
 1. Rozwijanie uzdolnień literackich

II. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 1. Zdolny Uczeń – uczniowie szkoły podstawowej klas IV –VI
 2. Artysta Gimnazjalista – uczniowie gimnazjów.
 3. Uzdolniona rodzina – praca rodzinna

III . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie życzeń dla parafii  św Antoniego al. J. Kasprowicza we Wrocławiu
Format pracy: wydruk komputerowy, format A4, 150 słów, poezja lub proza
Termin realizacji konkursu – 21. 05.2017 – 2.06.2017
Metryczka – podpis pracy – drukiem z przodu pracy:
IMIĘ I NAZWISKO, KATEGORIA WIEKOWA
IV. Prace należy dostarczyć:

 1. na Furtę Klasztorną Oo. Franciszkanów, al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu
 2. do s. Alicji Grzywocz w Szkole Podstawowej nr 20 ul. H. Kamińskiego 24 we Wrocławiu
 3. do p. Magdaleny Kamińskiej w Szkole Podstawowej nr 83 al. T. Boya – Żeleńskiego we Wrocławiu

Ostateczny termin dostarczenia prac: 2 czerwca 2017
V. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas odpustu parafialnego, 11.06.2017. Wtedy również laureaci otrzymają nagrody niespodzianki (odbiór osobisty). W razie nieobecności nagrody będą do odbiory na Furcie klasztornej do 25.06.2017.
VI. DANE OSOBOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzielaniem zgody na umieszczenie danych osobowych laureatów na stronie internetowej parafii świętego Antoniego i w ogłoszeniach parafialnych oraz zgodą na pokonkursową ekspozycję prac, fotografowanie i umieszczanie fotografii na stronie internetowej i Fb parafii.
Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora.
Decyzje komisji oceniającej prace są ostateczne.
Podpisujący pracę deklaruje, że jest jej wyłącznym autorem (1 osoba lub rodzina).
VII. Koordynatorzy konkursu:
Proboszcz parafii Ojciec Fabian Kaltbach ofm
Alicja Grzywocz – katechetka SP 20 we Wrocławiu
Magdalena Kamińska – katechetka SP 83 we Wrocławiu


 

Konkurs IV „Znam mój kościół i parafię”

Warunki i zasady uczestnictwa oraz cel konkursu.
I. Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i rodzin do poznawania piękna i tradycji wspólnoty parafialnej św. Antoniego z Padwy al. J. Kasprowicza 26 we Wrocławiu
 1. Nabywanie i pogłębianie wiedzy o kościele oraz parafii świętego Antoniego
  z Padwy al. J. Kasprowicza we Wrocławiu

II. Konkurs zostanie przeprowadzony kategorii:

 1. Uzdolniona rodzina – praca rodzinna

III . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. Nabycie wiedzy na temat kościoła i parafii św. Antoniego
 2. Udział w teście wiedzy podczas odpustu parafialnego

IV. Pomocnicze karty pytań i plany w kościele i u koordynatorów konkursu.
Termin realizacji konkursu – 28. 05.2017 – 11.06.2017
Wielki Test Wiedzy o Parafii nastąpi podczas odpustu parafialnego 11.06.17. (dokładana godzina i miejsce testu zostaną podane w  późniejszym terminie).
V. Rozwiązanie konkursu nastąpi po sprawdzeniu prac. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i Fb parafii. Laureaci otrzymają nagrody niespodzianki (odbiór osobisty) w kolejna niedzielę – 18.06.17 – odbiór w zakrystii po Mszy Świętej. W razie nieobecności nagrody będą do odbiory na Furcie klasztornej do 25.06.2017.      

VI. DANE OSOBOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzielaniem zgody na umieszczenie danych osobowych laureatów na stronie internetowej parafii świętego Antoniego i w ogłoszeniach parafialnych oraz zgodą na pokonkursową ekspozycję prac, fotografowanie i umieszczanie fotografii na stronie internetowej i Fb parafii.
Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora.
Decyzje komisji oceniającej prace są ostateczne.
VII. Koordynatorzy konkursu:
Proboszcz parafii Ojciec Fabian Kaltbach ofm
Alicja Grzywocz – katechetka SP 20 we Wrocławiu
Magdalena Kamińska – katechetka SP 83 we Wrocławiu
 
karta pracy do konkursu: Wiedzy o parafii – plan
 


03.06.2017

100-lecie Parafii św. Antoniego

we Wrocławiu-Karłowicach  11.06.2017

Pax et Bonum
Wdzięczni Bogu w Trójcy Jedynemu i wielu dobrym ludziom za 100 lat istnienia parafii św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu-Karłowicach, pragniemy zaprosić na dziękczynną Mszę św., która zostanie odprawiona w naszym kościele dnia 11.06.2017 roku o godz. 10.30. Mszy św. będzie przewodniczył J Ek Abp Józef Kupny.
                Zaproszeni są byli proboszczowie, kapłani i osoby konsekrowane pochodzące z parafii oraz wszyscy czcigodni Parafianie, Goście i Sympatycy.
 

         Festyn parafialny 11.06.2017

rozpoczęcie o godz. 13.00, zakończenie około godz. 18.00
 13.00 – wspólne śpiewanie życzeń: „1000 lat… ”  dla Parafii i … niespodzianka!
– następnie rozdanie nagród za konkursy i rozpoczęcie zapisów do konkursu głównego wiedzy na temat kościoła i parafii;
                13.30 – gry i zabawy dla dzieci;
14.30 – Konkurs z wiedzy na temat kościoła i parafii;
                15.15 –  koncert studentów DA Antoni
16.00 – mecz piłki nożnej: franciszkanie – parafianie!!! (ważne jest kibicowanie);
                17.00 – na zakończenie o godz. 17.00 – koncert zespołu –  40 synów i 30 Wnuków na 70 Oślętach
 
Dodatkowo: od 7.00 rano na placu przed kościołem będzie można nabyć  ciasta, chlebki św. Antoniego, będzie zorganizowany tradycyjny już kiermasz książek, oraz pamiątki związane ze 100-leciem parafii.
A na ogrodzie klasztornym po sumie: będzie grill (na bogato!), ciasta, lody, będą napoje – zimne i gorące, będzie dmuchana zjeżdżalnia i wiele jeszcze innych różności…                                                                 
Bardzo serdecznie zapraszamy
 
 

 
 
 
PROGRAM FESTYNU  – 11.06.2017

 


07.06.2017
Oto lista laureatów naszych konkursów:
LISTA LAUREATÓW
 


08.06.2017
Życzenia J Ek o. Bpa Bonifacego Antoniego  Reimanna OFM
Bp Bonifacy Antoni Reimann OFM
– dziś również krótka historia naszej parafii do pobrania w PDF
Numer specjalny – 100-lecie parafii[4183]  
 


10.06.2017

Msza św. z udziałem obecnych i byłych MINISTRANTÓW naszej parafii…

Dziś o 18.30 została odprawiona uroczysta Msza św., a wokół ołtarza zebrało się wielu dawnych i obecnych ministrantów. Po mszy jeszcze procesja do ołtarza św. Antoniego i litania… Na koniec pamiątkowe zdjęcie…  Niech dobry Bóg Wam błogosławi, a św. Antoni przyczynia się za Wami…

 


16.06.2017

Lista Rodzin nagrodzonych i wyróżnionych
w „Rodzinnym teście wiedzy o kościele i parafii Świętego Antoniego” Wrocław – Karłowice

 
MIEJSCE I
WANDA, RADOSŁAW, KINGA, JÓZEF, MAŁGORZATA,
 JADWIGA, FAUSTYNA MOKRZYCCY

 Nagroda
Rodzinny Weekendowy Wyjazd do Dusznik Zdrój
 
MIEJSCE II
WALDEMAR, ANNA, JULIA GAJEWICZOWIE
 Nagroda
„Kawa, Herbata, ciasto” z Proboszczem Ojcem Fabianem
 
MIEJSCE III
MICHAŁ, JOANNA, KRZYSZTOF, ZUZANNA i MAŁGORZATA BANAŚ
 Nagroda
Seans rekreacyjny w kriokomorze
 
MIEJSCE IV
MARCIN, JOANNA, ANNA, AGNIESZKA MIRONISCY
 Nagroda
Rodzinny bon na lody w Domu Lodów Barton  J. Kasprowicza Wrocław


 
WYRÓŻNIENIA
 I
Katarzyna, Krzysztof, Zofia, Tosia, Franek Wawrzynieccy
 
 II
 Andrzej, Karol, Michał Jałowy
 
III
 Izabela, Andrzej, Karol Żabscy
 
IV
Katarzyna, Zuzanna, Tomasz, Natalia , Emil  Janiczek
 
 
NAGRODY SPECJALNE
I  – Jolanta Kirpluk
II –  Rodzina LSO „Staffa”


 

11.06.2017 kulminacyjny dzień naszego Jubileuszu 100-lecia Parafii św. Antoniego.

Oto kilka zdjęć z Uroczystej Mszy św., której przewodniczył J. Ek. Ks. Abp Józef Kupny.

 

Festyn Parafialny

Tego samego dnia, o godzinie 13.00 rozpoczęliśmy wspaniały festyn parafialny. Dzięki Bogu pogoda dopisała. Było nas bardzo wielu. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, a także wspaniałą i radosną obecność…