ŚRODA POPIELCOWA (22.02.2012)

o. teofilo. Teofil Niewiński OFM