Pasterka dla rodzin z dziećmi – 24.12.2013, g.15.00