Kolędnicy misyjni przybyli…

W niedzielę 17 stycznia przybyli do nas kolędnicy misyjni. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 wystąpiły ze specjalnym przedstawieniem na mszy św. o godz. 12.00. Po mszy św. dzieci z Koła Misyjnego zbierały przed kościołem ofiary na rzecz misji franciszkańskich. Nad całością czuwała p. Bernadetta – katechetka z SP 20 wraz z rodzicami.
A oto kilka zdjęci z tego wydarzenia: