Katecheza Dorosłych – nowy cykl katechez: Duch Święty w dziejach zbawienia

 
Hasłem obecnego Roku Duszpasterskiego są słowa z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
W naszej wspólnocie parafialnej w ramach Katechezy Dorosłych pragniemy wygłosić szereg katechez pod ogólną nazwą: Duch Święty w dziejach zbawienia. Celem tego cyklu ma być pogłębienie naszej wiedzy na temat osoby Ducha Świętego, uświadomienie sobie Jego obecności w dziejach zbawienia i naszym osobistym życiu, a także zachęta do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego.
Wśród poruszanych tematów będą między innymi następujące: Duch Święty w czasach Starego Testamentu, Duch Święty w pełni czasów, Duch Święty w osobie Maryi, Działanie Ducha Świętego w osobie Jezusa Chrystusa, a także Duch Święty w czasach Kościoła, w Sakramentach a także w Słowie Bożym. Zapraszamy i zachęcamy.
Rozpoczęcie cyklu: środa, 17.10.2018, godz. 19.15, dom katechetyczny.
Przypominamy, że spotkania Katechezy Dorosłych odbywają się w 1 i 3 środę miesiąca. Bliższe informacje, ewentualne zmiany, w bieżących ogłoszeniach parafialnych.