"AKTYWNA POLANKA"

Warsztaty taniego i ekonomicznego gotowania są jednym z instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Polanka” realizowanego w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10. Jest on częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”, którego beneficjentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.