33 Niedziela Zwykła – 17.11.2019

Drodzy Parafianie i Goście

                  O Panie, prawdziwy mój Boże, kto Ciebie nie zna, nie miłuje Ciebie! O, jakże to wielka prawda, lecz biada, Panie, tym, którzy Ciebie znać nie chcą! Jak straszna będzie dla nich godzina śmierci!… Często rozmyślam o tym, Chryste mój, jak słodkim, jak zachwycającym wejrzeniem oczy Twoje spoczywają na duszy, która Ciebie miłuje, i na którą Ty, Dobro moje, raczysz spoglądać z miłością. Jedno takie wejrzenie, taką słodką radością napełniające duszę, którą przyjąłeś za swoją — sądzę, że starczy za sowitą nagrodę po najdłuższych latach służby Tobie.
O wielki Boże, jak trudno dać pojęcie ludziom o tym, jak słodki jest Pan! O chrześcijanie, chrześcijanie, pomnijcie, że ten wielki Bóg raczył was przybrać za braci! Poznajcież Go, nie lekceważcie Go, bo jak wejrzenie Jego pocieszające jest dla miłujących Go, tak płonie straszliwą zapalczywością dla tych, którzy Go prześladują. O, czemuż tego zrozumieć nie chcemy, że grzech jest otwartą walką przeciw Bogu, walką wszystkich zmysłów i wszystkich władz duszy? Im większą mają w kimś te władze bystrość i siłę, tym większą przez grzech wyrządzają zdradę swemu Królowi… Ulecz, o Boże mój, tak wielki nierozum i ślepotę!   
(Teresa od Jezusa: Wołania duszy do Boga 14, 1-2. 4)

                  33 Niedziela Zwykła  – 17.11.2019  – w naszej parafii

XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM Sudan Południowy – przemilczane cierpienie!

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

15.00 – Msza św. z udziałem duszpasterstwa małżeństw – kaplica.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

                  Poniedziałek – 18.11.2019  

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Wtorek – 19.11.2019

6.30 i 9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.

18.30 – Msza św., a po nim adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi do godz. 21.00.

                  Środa – 20.11.2019

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Katecheta Dorosłych: „Eucharystia w centrum niedzieli – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski”.

                  Czwartek – 21.11.2019

Wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych – dom parafialny.

19.15 – Nauki przedmałżeńskie – dom parafialny.

                  Piątek – 22.11.2018

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

  6.00 – Droga Krzyżowa.

  6.30 i 9.00 – Msza św.

18.30 – Msza św.

                  Sobota – 23.11.2019

  6.30 – Msza św.

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

  9.00 – Msza św.

18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP

18.30 – Msza św.

                  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24.11.2019 

10.30 – Suma.

12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.

18.30 – Nieszpory.

20.10 – Msza św. akademicka.

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

· Dziś 33 Niedziela zwykła. Obchodzimy dziś XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tym razem modlitewną i materialną troską chcemy objąć chrześcijan w Sudanie Południowym. Na ten cel przeznaczona jest zbiórka do puszek przed kościołem.  

· Dziś o godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.

· W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna wg planu, czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

· Nauki przedmałżeńskie odbywają się w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu parafialnym.

· Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi we wtorek po mszy św. wieczornej do godziny 21.00.

· Katechezę Dorosłych odbędzie się w domu katechetycznym w środę o godz. 19.15. Temat: „Eucharystia w centrum niedzieli – wprowadzenie w nowy rok duszpasterski”.

· Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w czwartek o godz. 19.15 dom katechetyczny.

· Informujemy i przypominamy, że chrzty w naszej parafii odbywają się zasadniczo w czwartą niedzielę miesiąca. Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc grudzień – wówczas chrzty odbywają się w drugi dzień świąt – 26.12 – na mszy św. o godz. 13.30.  

· W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ostatnia niedziela roku liturgicznego.

· Za dwa tygodnie rozpoczyna się już Adwent. Od I Niedzieli Adwentu – zwyczajem lat poprzednich – będziemy rozprowadzać świece Caritas, kartki świąteczne a także opłatki. Natomiast już teraz prosimy o to, by dzielić się produktami spożywczymi, które wykorzystane będą na śniadania po mszach roratnich. Produkty te można składać przy furcie klasztornej.

· Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tydzień temu wsparli zbiórkę na budowę kaplicy i centrum duszpasterskiego pod wezwaniem św. Antoniego w Kazachstanie. Ksiądz Casimir uzbierał ponad 13 tysięcy złotych. Bóg zapłać.

· Od 28 grudnia do 1 stycznia we Wrocławiu będzie miało miejsce Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize. Jako Wrocławianie – gospodarze tegorocznego spotkania spróbujmy, tak jak to potrafimy, dać wiele z siebie dla dobrego przygotowania i przebiegu wydarzenia. Osoby które chciałyby się jeszcze włączyć w przygotowania, czy to jako gospodarze chcący okazać gościnność przyjezdnej młodzieży, czy jako wolontariusze pełniący różne funkcje w czasie przebiegu spotkania na terenie naszej parafii, proszone są by wszelkie pytania i sugestie kierować do o. Oskara Maciaczyka OFM drogą mailową – adres:  oskarofm@op.pl

_________________________________________________________________

Program duszpasterski na lata 2019-2022 – Eucharystia daje życie

W programie duszpasterskim pt. Eucharystia daje życie, chodzi o umacnianie świadomości, że Msza św. jest sakramentalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym, który jako Baranek Boży daje swe życie, abyśmy je mieli w obfitości aż po życie wieczne. W tym też sensie Eucharystia wpływa na rozwój życia chrześcijańskiego i je ożywia. Tematyka programu ukierunkowana jest na Tego, który przychodzi do człowieka w sakramencie miłosierdzia, znaku jedności, węźle miłości i paschalnej uczcie, dzięki której ludzkie dusze napełnione są łaską i otrzymują już na ziemi zadatek życia wiecznego.

Praktyczna realizacja programu ma przebiegać w cyklu trzyletnim:

Rok I – Eucharystia tajemnicą wyznawaną: Wielka tajemnica wiary. Motto biblijne: (…) abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał (J6,29)

Rok II – Eucharystia tajemnicą celebrowaną: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Motto biblijne: (…) Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J6,32)

Rok III – Eucharystia tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa: Posłani w pokoju Chrystusa. Motto biblijne: ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przez Mnie (J6,57).

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość, za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc. Pan niech obdarzy Was pokojem.