2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2017

Drodzy Parafianie i Goście
… To Jezus jest prawdziwym i jedynym Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. On jest jedynym Zbawicielem i nie ma innego. To dzieło zbawienia dotyczy całej ludzkiej natury i każdego człowieka. Święty Paweł tłumaczy to, zestawiając skutki grzechu popełnionego przez „pierwszego Adama” i skutki usprawiedliwienia wysłużonego przez „drugiego Adama” – Chrystusa: „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła łaska i dar Boży, łaskawie wysłużony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”. Wniosek jest bardzo optymistyczny: jak na początku życia otrzymujemy naturę obciążoną grzechem pierworodnym, tak z chwilą chrztu jesteśmy uwolnieni z grzechu pierworodnego. „Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym” – wyznajemy w czasie liturgii chrzcielnej… Tomasz Golonka OP
… oczywiście to nie wszystko. Po chrzcie przed nami całe życie, któremu trzeba nadać odpowiedni kształt, żeby – z pomocą łaski – przeżyć je po prostu pięknie. To nasza odpowiedzialność…
 

                2 Niedziela Zwykła – 15.01.2017 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi, następnie kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
– ze względu na kolędę nie będzie mszy św. o 15.00 dla duszpasterstwa małżeństw.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.            
                Poniedziałek – 16.01.2017 
Święto świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich.
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 17.01.2017 
Wspomnienie św. Antoniego, opata.
   9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 18.01.2017
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Czwartek – 19.01.2017 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
19.15 – Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych (dom parafialny).
                Piątek – 20.01.2017 
Wspomnienie świętych Fabiana i Sebastiana, męczenników.
  6.00 – Droga Krzyżowa.
  6.30 – Msza św. w int. o. proboszcza Fabiana z ok. imienin.  
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego. 
18.30 – Msza św..
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a po niej spotkanie – fraternia.
                Sobota – 21.01.2017   
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
 9.00 – Msza św.
9.45 – 12.00 – Spotkanie fraterni dziecięcej w domu katechetycznym.
18.00 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny.
18.30 – Msza św.
                3 Niedziela Zwykła – 22.01.2017  
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (22-29.01.2017)
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi – Kolędnicy Misyjni.
– 18.00 – KONCERT KOLĘD  zespołu wokalnego RONDO.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 2 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.
 • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna wg planu.
 • W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościć Kolędników Misyjnych, czyli grupę dzieci ze SP nr 20 ze specjalnym przedstawieniem. Po mszy dzieci będą zbierać przed kościołem datki na potrzeby misji franciszkańskich.
 • W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się III Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne: „Powierz. Zaufaj. ON działa”. Prowadzi je o. Antonello Cadeddu z Brazylii, a odbędą się w Hali Orbita przy ul. Wejherowskiej. Więcej informacji na plakatach i na stronie: ww.walkaduchowa.pl.

 

 • Za tydzień w niedzielę zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego Rondo. Zespół będzie nam towarzyszył już w czasie mszy o 17.00, a sam koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
Zespół Wokalny „Rondo” powstał w 2006 roku. Tworzą go miłośnicy śpiewu, absolwenci Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, byli członkowie chóru dziecięcego „Con Brio”, a obecne studenci i absolwenci wrocławskich uczelni oraz uczniowie liceów. Zespół wiele koncertuje zarówno w kraju jak i zagranicą (Finlandia, Macedonia, Węgry i Włochy). W 2014 roku brał udział w prestiżowych wydarzeniach jak: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” czy „Leo Festiwal” we Wrocławiu. W swojej krótkiej historii Zespół Wokalny „Rondo” został laureatem 30 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. W  ubiegłym roku było to I miejsce podczas XXV Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”, I miejsce podczas VI Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra”, I miejsce oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego podczas IX Ochrydzkiego Festiwalu Chóralnego w Macedonii oraz Złoty Dyplom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” w Gnieźnie. Zespół nagrał dwie płyty pt. „Rondo kolęduje” oraz „Musica grata Deo”.
 • Za tydzień w rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2Kor 5, 14-20).
 • „Betlejem Wrocławskie” – to koncert najpiękniejszych kolęd z różnych stron świata. Odbędzie się on w Hali Stulecia 29.01.2017 o godz. 18.00. Na furcie klasztornej do soboty 21. stycznia możemy zakupić bilety – w zależności od miejsca – po 60 i 80 zł. Więcej informacji na plakatach.
 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 20.02.2017 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 9 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki), 3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a 04.03.br. odbędzie się Dzień Skupienia. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
 • Również 20.02.2017 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15 w poniedziałki i czwartki w domu parafialnym.
 • Na początku listopada 2016 roku miało miejsce silne trzęsienie ziemi we Włoszech. Od tego czasu kościół przy naszym klasztorze w mieście Falconara Marittima jest zamknięty, z powodu zagrożenia nie można z niego korzystać. Msze św. są odprawiane w sali domu parafialnego. Ty samym spadły przychody na utrzymanie współbraci tam pracujących. Zwracamy się z prośbą o pomoc materialną dla tej wspólnoty. Puszka na ten cel będzie zbierana przed kościołem w niedzielę 29.01.2017 roku.
 • Za tydzień w niedzielę kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność, za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, a także za Wasze ofiary. Za wszelkie niedociągnięcia, które się zakradły w organizację i przeprowadzenie tegorocznej kolędy serdecznie przepraszamy. Kazanie o. Proboszcza podsumowujące kolędę i cały miniony rok zostanie wygłoszone w niedzielę 05.02.br. na wszystkich mszach św.

 

P l a n   k o l ę d y  2017

(w dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty i niedziele o godz. 15.00)
15 stycznia – niedziela: Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Brodzińskiego, Kocha
16 stycznia – poniedziałek: Mochnackiego, Bończyka, Zawalna, Lindego
17 stycznia – wtorek: Rowerowa, Żmigrodzka  
22 stycznia – niedziela: Kolęda uzupełniająca
Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie to można się zapisać na tzw. kolędę uzupełniającą, która odbędzie się 22 stycznia od godz. 15.00. Zapisy przyjmujemy przy furcie klasztornej (także telefonicznie 71 32 73 423  –  oo. Franciszkanie

 
Papieskie intencje modlitewne – styczeń 2017
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
 

Wszystkim naszym drogim Parafianom i Gościom

dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości,

za modlitwę i różnoraką ofiarność.  

Niech dobry Bóg Wam błogosławi.