2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2018

 

 Drodzy Parafianie i Goście
… Tylko ten, kto sam trwa w Chrystusie, zna Go z osobistego doświadczenia, może skutecznie świadczyć o Nim wobec innych. Dlatego zawsze musimy pytać Mistrza: gdzie mieszkasz, gdzie przebywasz, gdzie pozostajesz? Wciąż trzeba przychodzić od wewnątrz do mieszkania Jezusa. Czasem może się wydawać, że jest zbyt późno (godzina dziesiąta) i nie warto już podejmować niczego nowego, a ten właśnie moment może być decydujący, może stać się godziną poznania Pana. Kto kocha, może przyprowadzić innych do Jezusa. (…) Jezus pyta również mnie: Czego szukasz? Czy masz odwagę pokazywać Jezusa moim najbliższym? Czy coś nie sznuruje twoich ust? Czy nie jestem podobny do etatowego drogowskazu, który wskazuje drogę, ale sam nią nie idzie? Ewangelia przypomina, że bycie uczniem Mesjasza oznacza przeżyć spotkanie z Nim, trwać na co dzień w Jego obecności i żyć w mocy Jego Ducha. ks. Leszek Smoliński
 

                2 Niedziela Zwykła – 14.01.2018  
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
14.30 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory – w int. o pokój na świecie.
20.10 – Msza św. akademicka
                Poniedziałek – 15.01.2018  
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                Wtorek – 16.01.2018
Święto świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św., a po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi do 21.00.
                Środa – 17.01.2018
Wspomnienie św. Antoniego, opata
6.30, 9.00 i 18.30 – Msza św.
                Czwartek – 18.01.2018 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 – 25.01.2018
6.30 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św., po niej modlitwa uwielbienia.
                Piątek – 19.01.2018 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
  6.00 – Droga krzyżowa.
  6.30 – Msza św.
  9.00 – Msza św.
15.00 – Msza św. z udziałem Wspólnoty Bożego Miłosierdzia.
18.30 – Msza św.
                Sobota – 20.01.2018
Wspomnienie świętych Fabiana i Sebastiana, męczenników
  6.30 – Msza św. w int. o. proboszcza Fabiana z ok. imienin. 
  9.00 – Msza św. 
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św..
                3 Niedziela Zwykła  – 21.01.2018
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Dziś 2 Niedziela Zwykła. O godz. 18.30 zapraszamy na Nieszpory.
 • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

 • Kolejny kurs przedmałżeński rozpoczynamy 19.02.2018 o godz. 19.15 w domu parafialnym. W ramach kursu odbędzie się 10 spotkań (2 razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki),  3 spotkania w poradni rodzinnej (poszczególne pary umawiają się indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie), a także Dzień Skupienia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, listę tworzymy na pierwszym spotkaniu.

 

 • 21.02.2018 roku rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych (po 19-tym roku życia). Zapisy prowadzimy w kancelarii parafialnej. Spotkania odbywają się o godz. 20.15, w środy w domu parafialnym.

 

 • W czwartek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6).
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, o godz. 18:00 w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Kazanie wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
 • Dziś kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą gościnność, za serdeczne przyjęcie, za wspólną modlitwę, a także za Wasze ofiary. Za wszelkie niedociągnięcia, które się zakradły w organizację i przeprowadzenie tegorocznej kolędy serdecznie przepraszamy. Kazanie o. Proboszcza podsumowujące kolędę i cały miniony rok, a także wytyczające pewne kierunki w obecnym roku, zostanie wygłoszone w niedzielę 28.01.br. na wszystkich mszach św.

 

 • Dziękujemy za ofiary na rzecz misji złożone „kolędnikom misyjnym” w ubiegłą niedzielę – zebrano ponad 1500 złotych.

 

 • Papieskie intencje modlitewne – styczeń 2018
  Intencja ewangelizacyjna
  : Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 


KOLĘDA – po co?            

                Co na pierwszym planie?
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. Rozpoczynają się od wspólnego śpiewania kolęd. Obrzęd błogosławieństwa rodzin w okresie Bożego Narodzenia może mieć różne wersje, ale zawsze obejmuje wspólną modlitwę oraz pokropienie wodą święconą. W czasie odwiedzin można poprosić księdza o poświęcenie obrazu lub różańca. Specjalny obrzęd przewidziano w przypadku błogosławieństwa nowego domu i mieszkania. Poświęcanie domostw i błogosławienie rodzin ma w Kościele długą tradycję. Polecał je św. Atanazy już w III w. Pierwsze wzmianki o uroczystym błogosławieństwie domów przy okazji Uroczystości Objawienia i Wielkiej Soboty znajdujemy w Gelasianum, dokumencie z V/VI w. Tradycja odwiedzin kolędowych datuje się w Polsce na średniowiecze, kiedy to powstaje organizacja struktur parafialnych.
Kolęda wykształciła się jako zwyczaj odwiedzin opartych na ceremoniale liturgicznym. Z początku wizyty te wiązały się z obowiązkową daniną parafialną pobieraną przez proboszcza. Stopniowo – od XVII-wiecznej reformy Kościoła – na pierwszy plan wysuwał się aspekt pastoralny, czyli spotkanie kapłana i świeckiego na płaszczyźnie wiary oraz wynikająca z niego perspektywa przyszłych relacji i pracy duszpasterskiej.
                Po co księdzu kolęda?
„Jeśli ksiądz ma w ciągu popołudnia odwiedzić 30 mieszkań, i spędzić w każdym średnio 10-15 minut, trudno mówić o wymiarze duszpasterskim tego spotkania. To po prostu urzędowa wizyta, „liczenie pogłowia”, zbiórka pieniędzy, a nie żadne duszpasterstwo” – twierdzą niektórzy parafianie, mieszkańcy naszego miasta. Na szczęście są to nielicznie głosy. Kolęda ma sens, nawet gdy jest krótka, pozwala zorientować się w problemach parafian i później lepiej reagować na ich oczekiwania i potrzeby w codziennej pracy duszpasterskiej. Skupianie się na charakterystycznych dla parafii problemach było łatwiejsze, gdy obszar odwiedzania rodzin pokrywał się z obszarem, który obejmowała katecheza. Dziś jednak przy okazji odwiedzin kolędowych możemy spotkać osoby chore, które później odwiedzamy z Komunią św.. Możemy spotkać osoby, które mają jakieś „zaległości sakramentalne”, a z różnych względów boją się z tym przyjść do kancelarii. Najczęściej okazuje się, że sprawa nie jest aż tak strasznie skomplikowana. Spotykamy też osoby, którym zwyczajnie trzeba w jakiś sposób pomóc.
Nie wystarczy poświęcić mieszkanie, trzeba usiąść i spokojnie porozmawiać, złapać kontakt. Pośpiech wywołuje w parafianach niedosyt, poczucie zlekceważenia: no był ksiądz, ale w zasadzie tośmy się nie spotkali –  czasami można usłyszeć takie głosy. Dzięki kolędzie czuję wyraźną poprawę moich relacji przynajmniej z częścią parafian. Po odwiedzinach duszpasterskich widzę w kościele już nie tłum, ale konkretnych ludzi – z Boya, Kamieńskiego, Rowerowej, itd..  …no i zdecydowana większość parafian już wie, kto jest proboszczem…  że już nie o. Antoni czy o. Tobiasz, że „o. Jarosława coś nie widać”, bo jest już ponad 5 lat w Dusznikach… Bardzo Wam dziękuję za wspaniałe spotkania, smaczne kawy, w dobrym towarzystwie, dobre słowa, ale też i konkretne, cenne uwagi.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.

 


List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki (do pobrania) : List_na_Rok_sw_Stanislawa_Kostki
Tydzień Modlitw 0 Jedność Chrześcijan – program nabożeństw i spotkań (do pobrania) : TMoJCh-2018-Wroclaw