MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR „PAX ET BONUM PER MUSICAM” –

IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORAZ IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

21 KONKURSÓW EDUKACYJNYCH „Wędrówki szlakiem wartości”

WARSZTATY ETNO – PERKUSYJNE lub wystawa etniczna

III KURS INTERPRETACJI MUZYKI ORGANOWEJ

CYKL 6 KONCERTÓW „DEBIUTY

ASYŻ WE WROCŁAWIU

ASYŻ W LEGNICY

5 – 14 PAŹDZERNIKA 2012


SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDARZENIA I STATYSTYKA

 

Każda jego edycja daje słuchaczom możliwość uczestnictwa w 13 koncertach o różnorodnym programie, czerpiącym z wielu kultur, tradycji i religii. Koncertom, wykorzystującym techniki multimedialne, towarzyszą wystawy, konferencje, spotkania i jako stała impreza towarzysząca – kurs interpretacji muzyki organowej dla młodzieży i studentów. W roku 2012 po raz pierwszy Festiwal w szczególny sposób będzie promował również i młodych, wyróżniających się organistów i innych instrumentalistów, poprzez cykl koncertów „DEBIUTY”. Wydarzenie to jako takie jest jedynym na Dolnym Śląsku i zostało przyjęte z dużym uznaniem przez samych studentów i ich pedagogów. Odbywa się w okresie wiosenno – letnim w kościele franciszkanów we Wrocławiu

O wysokim poziomie artystycznym Festiwalu świadczą recenzje, duże zainteresowanie artystów polskich i zagranicznych, a także zwiększająca się z roku na rok liczba słuchaczy i wolontariuszy współtworzących to dzieło.

Impreza ta, jako cykl koncertów, nie jest tylko wydarzeniem muzycznym dla wytrawnych słuchaczy, choć w programie niejednokrotnie znaleźli się znani na świecie i w Europie artyści. Daje ona możliwość bezpłatnego uczestnictwa w koncertach każdemu i całym rodzinom.

Poprzez zastosowanie technik multimedialnych, umożliwiających obserwację techniki artysty podczas wykonywanego dzieła, teoretycznej podbudowy słownej przed koncertami i wielu imprez towarzyszących, nasze dzieło niesie duży ładunek edukacyjny i prorodzinny. Także idea pokoju – w nawiązaniu do zapoczątkowanego przez Papieża Jana Pawła II spotkania międzyreligijnego w Asyżu (1986) – sprzyja edukacji społecznej, stałemu zwracaniu uwagi na wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich religii, wyznań i narodowości, które należy dostrzegać i pielęgnować.

W roku 2012 zaplanowano łącznie 13 koncertów. W ramach Muzycznych Spotkań Kultur – 7 koncertów w czasie 5 – 14.10.2012.

Wśród zaproszonych artystów jest światowej sławy organista Katedry Notre Dame w Paryżu – Olivier Latry, znakomita śpiewaczka Margaret Ferguson z Ghany (Afryka), wykonująca zarówno działa klasyczne, jak też gospel i pieśni afrykańskie. Rzadko usłyszeć można muzykę przestrzenną, dla której kościół – jako sala koncertowa – jest wspaniałym wnętrzem, dlatego wydarzeniem będzie koncert Wratislavia Trumpet Consort (artyści grający na trąbkach) wraz z organistą Piotrem Rojkiem. Niezwykłym przeżyciem dla słuchaczy będzie z pewnością koncert zespołu wokalnego Affabre Concinui, jednego z najpopularniejszych w Polsce, w którego mistrzowskich wykonaniach nie brak humoru i muzycznych dowcipów. W koncercie dla młodych usłyszymy błyskotliwy, wirtuozowski i zdobywający światowe sceny zespół akordeonistów Motion Trio lub zespół Kroke.  Jak co roku – festiwal zaszczyci również Filharmonia Wrocławska wykonując zwyczajowo koncert o dużej obsadzie muzyków, z repertuarem dobranym szczególnie do wnętrza kościoła.

W ramach cyklu „DEBIUTY” – zaplanowano 6 koncertów młodych wykonawców z całego kraju. Koncerty odbywają się w ostatnie soboty miesiąca maja, czerwca, lipca i sierpnia oraz pierwsze soboty lipca i sierpnia.

Częścią festiwalu jest każdego roku spotkanie międzyreligijne w Legnicy i we Wrocławiu. Jest inspiracją do całorocznych spotkań międzyreligijnych grup młodzieży i dorosłych celem wzajemnego poznania wiary, tradycji i kultury oraz zrozumienia służącego wzajemnemu szacunkowi. W Legnicy, jak i we Wrocławiu, spotkanie uwieńczone będzie wspólnym uczestnictwem w mistrzowskim koncercie.

Szczególną uwagą pragniemy po raz drugi już otoczyć młodzież i dzieci, również dzieci niepełnosprawne i z rodzin patologicznych. Przepięknie przeprowadzona i bogata GALA LAUREATÓW konkursów edukacyjnych , które odbyły się w 2011 r. oraz ogromne zainteresowanie konkursami, skłoniło organizatorów do kontynuacji tego wydarzenia. Przewidujemy w roku 2012 konkursy w 21 kategoriach dla szkół różnego typu na terenie Dolnego Śląska. Laureaci będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia podczas IX Festiwalu. W przeprowadzeniu eliminacji organizatorzy współpracują z Liceum nr X, Gimnazjum nr 24 oraz Zespołem Szkół nr 9 we Wrocławiu. Regulaminy konkursów można pobrać na stronie festiwalu: www.paxetbonum.pl

Kurs interpretacji muzyki organowej, jako stała impreza towarzysząca festiwalowi „Pax et bonum per misicam”, stwarza okazję młodzieży i studentom uczelni muzycznych, by zaprezentować swoje umiejętności muzyczne w obecności znanych i cenionych mistrzów sztuki organowej i wspaniałych pedagogów. Pod ich okiem mogą korygować swoje błędy, zauważyć osobiste atuty, odkryć nowe możliwości kształcenia i rozwoju. Kurs jest również spotkaniem, podczas którego mogą wymienić doświadczenia z mistrzem i między sobą, mogą odkryć nowe możliwości kształcenia i rozwoju. W tym roku poprowadzi go wirtuoz i pedagog, którego najczęściej wymieniali studenci jako swego „mistrza” i wymarzonego prowadzącego – Olivier Latry (Francja)

Kilkugodzinne warsztaty etno – perkusyjne odbędą się 14.10.2012. Poprowadzi je artystka z Afryki (Ghana), która specjalizuje się – oprócz śpiewu solowego – w grze na różnego typu bębnach i bębenkach. Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę z najlepszego źródła zaczerpnąć garść umiejętności i afrykańskich rytmów.

Na wszystkie imprezy i wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Celem jest dotarcie do jak największej liczby słuchaczy, szczególnie do całych rodzin, które nie często mogą sobie pozwolić na zafundowanie wszystkim członkom biletów wstępu na imprezy kulturalne na wysokim poziomie.

Statystyka:

 • 13 koncertów (Wrocław, Legnica)

 • 6 imprez towarzyszących: III Kurs Interpretacji, Asyż we Wrocławiu, Asyż w Legnicy, cykl koncertów „DEBIUTY”, warsztaty etno – perkusyjne, konkursy edukacyjne

 • 21 konkursów edukacyjnych „Wędrówki szlakiem wartości” dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół Dolnego Śląska oraz warsztatów dla niepełnosprawnych

 • ok. 1500 uczestników konkursów edukacyjnych z ok. 100 szkół (ok. 75 laureatów)

 • ok. 70 występujących artystów z 3 krajów

 • ok. 65 tys. słuchaczy koncertów na żywo oraz przed radioodbiornikami

 • ok. 150 wolontariuszy

 • ok. 40 uczestników kursu z uczelni i szkół muzycznych całej Polski

 • 6-10 debiutujących, młodych artystów podczas cyklu koncertów „DEBIUTY”

  W ramach IX Międzynarodowego Festiwalu  „ Pax et bonum per musicam” – DEBIUTY wystąpią z koncertami organowymi

  o godz. 19.15:

   

  26.05.2012 Emilia Pycińska

  30.06.2012 Tomasz Niestrój

  7.07.2012 Karol Wątroba

  28.07.2012 Kamil Lis

  4.08.2012 Łukasz Mosur

  25.08.2012 Szymon Olszański

   

  Wstęp wolny