Uroczystość Wszystkich Świętych

Wszyscy Święci 1_0

W centrum dzisiejszego dnia znajduje się świętość i święci, a nie zmarli. To święto żywych a nie zmarłych!

Chrześcijaństwo nie koncentruje się na śmierci, bo Chrystus śmierć pokonał i dzieli się z nami swoim zwycięstwem. Chrześcijaństwo koncentruje się na życiu – i to wiecznym życiu!

Niech nas porwie obietnica życia wiecznego, w którym mają swój udział niezliczone rzesze naszych znajomych i nieznajomych…

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2).