KOLĘDA 2022 – przypomnienie

Odwiedziny kolędowe zaczynamy 7.01.2022. W dni powszednie od g. 16:00, a w soboty i niedziele od g. 15:00.

Odwiedzamy domy i mieszkania, które zgłosiły chęć przyjęcia kolędy.

Kolęda uzupełniająca odbędzie się 23.01.2022 – oczywiście należy ją zgłosić na furcie lub mailowo.

Później również będzie okazja na odwiedziny duszpasterskie po wcześniejszym uzgodnieniu odpowiedniego terminu.

 

Odwiedziny odbywają się wg poniższego planu:

07.01 – piątek:  Żmigrodzka, Kamieńskiego, Jutrosińska, Gąsiorowskiego, Grochowiaka

08.01 – sobota: Brodzińskiego, Mochnackiego, Kocha, Baczyńskiego

09.01 – niedziela: Rowerowa, Bonczyka, Zawalna, Lindego, Skwer Obrońców Helu,  Zaleskiego

10.01 – poniedziałek: Romanowskiego, Pola, Goszczyńskiego, Anczyca, Lenartowicza, Nabielaka

11.01 – wtorek: Brzechwy, Ujejskiego, Zelenaya, Syrokomli, Piętaka, Gajcego, Leśmiana

12.01 – środa: Chrzanowskiego, Makuszyńskiego, Konopnickiej, Perzyńskiego, Filomatów, Oppmana

13.01 – czwartek: Kasprowicza, pl. Piłsudskiego, Boya-Żeleńskiego, Orkana, Dygasińskiego, Tetmajera, Potockiego

14.01 – piątek:  Koszarowa, Sportowa, Asnyka, Wybickiego, Krasickiego, Karpińskiego

15.01 – sobota:  Czajkowskiego (20 – 136 – parzyste), Sołtysowicka, Staffa, pl.Daniłowskiego, Berenta, Micińskiego, Przesmyckiego

16.01 – niedziela: Czajkowskiego (19 – 107 – nieparzyste), Przybyszewskiego,  Klaczki.