Kilka ważnych INFORMACJI

Drodzy wierni

Najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zrozumienie i dostosowanie się wczoraj do apelu Premiera, naszego Ordynariusza i mojego. Mam głęboką nadzieję, że w domach naszej Parafii – inaczej niż zwykle, może z ogromną tęsknotą – wsłuchiwaliście się w transmisje mszy św. w mediach. W dalszym ciągu o to apeluję. Oprócz zewnętrznych rygorów i zdyscyplinowania, modlitwa nasza jest konieczna i kluczowa.

1. Do odwołania obowiązuje nas limit obecności wiernych na Mszach św. – maksymalnie 50 osób.

2. Zachęcamy do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych Mszy św. i nabożeństw. Zapraszamy do łączenia się w domach z modlitwą całej wspólnoty Kościoła – o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia i o godz. 20.30 odmawiając dziesiątkę różańca św.

3. W naszym kościele o godz. 15.00 również będzie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem po mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy. O godz. 20.30 odmówimy część różańca, następnie zostanie udzielone błogosławieństwo sakramentalne naszej Parafii i całemu miastu. Na zakończenie odśpiewamy Apel Jasnogórski. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi. Tak będzie do końca tygodnia, chyba że będą inne zarządzenia. Uwaga!tu również obowiązuje nas limit max 50 osób, dlatego zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę w domach.

4. Wszystkie spotkania grup przy parafii są odwołane na czas nieokreślony. Nie będzie spotkania przedchrzcielnego z rodzicami i chrzestnymi. W sprawach chrztu proszę się kontaktować z o. Jordanem. Wszystkie sprawy związane z Kancelarią Parafialną i inne sprawy nie mogące czekać, można załatwiać telefonicznie lub mailowo – numery i adresy podane są na naszej stronie internetowej.  

Uwaga – dzisiejsze (poniedziałek) spotkanie kursu dla narzeczonych jest również odwołane. Trudno powiedzieć, kiedy się odbędzie…

Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże.