Inauguracja Roku Wiary u św. Antoniego

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił dnia 11 października 2012 roku ROK WIARY, który zakończy się w Uroczystość naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w roku przyszłym. Data rozpoczęcia ROKU WIARY jest związana z pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II i dwudziestą rocznicą opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Te dwa wydarzenia wywarły potężny wpływ na życie i działanie Kościoła powszechnego.
I. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary napisał, że ten Rok „jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (List Apostolski Porta Fidei 5). Wezwanie do nawrócenia jest tu skierowane do wierzących. Nie chodzi więc o nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz takie odnowienie i pogłębienie posiadanej już wiary, aby zaowocowała ona wyraźniej „nowym nawróceniem do Pana”.
II. Co zrobić? Papież wskazuje na drogi rozwoju wiary. Pisze: „Wiara rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości” (PF 7). Jedno i drugie jest procesem, który trwa w życiu wierzących od chwili chrztu. Teraz nadeszła szczególna okazja, aby temu procesowi wzrostu w wierze uważniej się przyjrzeć, skorygować błędy i nabrać nowych sił do pielęgnowania wiary i życia według jej zasad.
 III. Powyższe myśli wyrażają słowa: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5). Zostały one wypowiedziane przez Apostołów wtedy, gdy już uwierzyli w Chrystusa. Jednak kiedy widzieli to, co Jezus czynił, czego nauczał i czego od nich wymagał, uświadamiali sobie, że ich wiara jest zbyt słaba. Potrzebowali mocniejszej wiary, aby mogli iść drogą, którą im Mistrz wskazywał. My jesteśmy w podobnej sytuacji. W kolejnych dniach i tygodniach tego szczególnego Roku, zarówno poszczególni wierni, jak też wspólnota zgromadzona na liturgii lub nabożeństwach, powinni stale powtarzać słowa Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary”.
W naszej parafii też zainaugurowaliśmy Rok Wiary. W uroczystej procesji została wniesiona do świątyni księga Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zapraszamy i zachęcamy do czytania i studiowania tej księgi.