15 Niedziela Zwykła – 14.07.2013

Opowiadając przypowieść „o miłosiernym Samarytaninie”, Jezus daje nam nie tylko miłą historyjkę, lecz przede wszystkim czas na skonfrontowanie się ze sobą. Pokazuje, że znajomość praw oraz poprawnych odpowiedzi to jeszcze za mało, choć, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, nie jest to bez znaczenia. Gdy mowa o życiu wiecznym, nie chodzi o mniej lub bardziej oddaloną przyszłość: gdzieś tam w górze, z aniołkami w chórkach. W grę wchodzi konkret życia – nawet wtedy, gdy da się znaleźć dobrze brzmiące, racjonalnie wytłumaczenie, gdy dotyka to myślącego czy wierzącego inaczej. W chrześcijaninie życie wieczne zaczyna się nie „kiedyś tam”, ale już teraz.
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34).
 
 • Dziś 15 Niedziela Zwykła. O 18.30 Nieszpory.

 

 • W liturgii tego tygodnia obchodzimy:
w poniedziałek – Święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła,  
we wtorek – wspom. NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej),
w czwartek – wspom. św. Szymona z Lipnicy, kapłana i zakonnika,drogi1
w sobotę – Uroczystość bł. Czesława, Głównego Patrona Miasta Wrocławia.
 
 • Parafialny Krąg Biblijny w poniedziałek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00, a od godz. 20.00 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.
 • W sobotę nabożeństwo ku czci Matki Bożej o godz. 18.00.
 • Kancelaria w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 18.00.
 • Msza św. z udziałem wspólnoty Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.
 • Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na Święto Młodzieży odbędzie się w czwartek 18.07. po wieczornej mszy św.
 • Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę do franciszkańskiej grupy „15”, odbywać się będą od 27 lipca po wieczornych mszach św. w „cukierence”. Koszt 88 zł.
 • W przyszłą niedzielę o. Symeon Stachera wygłosi kazania na wszystkich mszach św. Po mszy będzie można wspomóc materialnie jego pracę misyjną w Maroku.
 • Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na jednodniową Pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę 20 lipca 2013 roku. Wyjazd autokarem o godz. 4.30. Koszt ok. 40 zł. Więcej informacji na stronie internetowej FZS. Zapisy u s. Sabiny, tel. 605-082-545.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i udanego wypoczynku.

Niech Bóg Wam błogosławi na waszych wakacyjnych drogach.

A Wy nie zapomnijcie o NIM!

Niech Pan obdarzy Was POKOJEM.

 

Bł. Czesław, Główny Patron Miasta Wrocławia

Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Miał być krewnym św. Jacka. Wiemy, że należał obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Miał zajmować stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej. Gdyby tak było, wskazywałoby to na rycerskie (szlacheckie) pochodzenie Czesława, gdyż wówczas tylko takich przyjmowano do kapituły.
Jako kapłan diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi, w tym ze św. Jackiem Odrowążem, do Krakowa. Tam przyjął ich uroczyście Iwo Odrowąż w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi dominikanie zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do stolicy Czech. Wysłano więc tam Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej.
Po założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup, Wawrzyniec, powitał go niemniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Dominikanie otrzymali parafialny kościół św. Wojciecha. Zachował się do dzisiaj dokument przekazania świątyni z 1 maja 1226 r. Tam Czesław pozostał jako przeor do roku 1231, kiedy to został przez kapitułę wybrany na prowincjała (1233-1236). Jako prowincjał brał udział w kapitule generalnej w Bolonii i w kanonizacji św. Dominika w Rzymie (1234). Po złożeniu urzędu pozostał nadal przeorem w klasztorze wrocławskim, aż do swojej śmierci (ok. 1242).
Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Kiedy miasto zostało zajęte przez najeźdźców, część wrocławian postanowiła bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony, podobnie jak bł. Sadok w Sandomierzu, a później ks. Augustyn Kordecki podczas oblężenia Jasnej Góry. Podanie głosi, że Czesław modlił się o ocalenie miasta wychodząc często na jego wały i zachęcając dzielnych obrońców do oporu. Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej zawieruchy, mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta modlitwom i wstawiennictwu Czesława, którego wiara złamała siły nieprzyjacielskie.