Zbiórka na budowę kaplicy w Kazachstanie

Drodzy Parafianie i Goście

W najbliższą niedzielę będziemy gościli u nas kapłana z Kazachstanu – ks. Casimira. Z pochodzenia jest Litwinem, a od kilku lat pracuje w Kazachstanie. Buduje on kaplicę i centrum duszpasterskie pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Po mszach św. przed kościołem będzie zbierał ofiary na ten cel. Za waszą ofiarność już dziś dziękujemy.