Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 27.05.2012

 o. Robert – misjonarz o. Robert Jurzysta OFM – misjonarz z Afryki