Termin I Komunii 2020 i 2021

UWAGA, zmiana!

Z powody zaistniałej sytuacji – pandemii, zmieniamy datę I Komunii św.:

27.09.2020,  godz. 10.15.

________________________

UWAGA!

Termin I Komunii w 2021 roku – niedziela 16. maja.