kazanie – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 o. Tadeusz o. Tadeusz Słotwiński OFM