II Niedziela Wielkiego Postu – 24.02.2013

Drodzy Parafianie

„Głos z obłoku wskazał na Jezusa jako na kogoś, kogo trzeba słuchać. Nie chodzi o to, by po prostu kogoś wysłuchać jak prezentera czy wokalistę, ale o posłuszeństwo wierze. (…) Człowiek religijny może być nieposłuszny Bogu, nawet sobie nie uświadamiając, że Bóg nade wszystko oczekuje posłuszeństwa. Słowa z Taboru wyjaśniają się w posłuszeństwie woli Boga objawianej w Chrystusie. (…) Owocem nieszczęścia grzechu pierworodnego nie jest to, że człowiek chciał źle, ale to, że człowiek postanowił działać niezależnie od Boga, bez posłuszeństwa…”                                    o. Augustyn Pelanowski OSPPE
…dzisiejszy świat nie chce słyszeć o posłuszeństwie. Człowiek współczesny – nie zdając sobie sprawy z konsekwencji – jest bardzo zbuntowany przeciwko Bogu, nie chce Go słuchać, a czasami wręcz nie chce o Nim słyszeć. Z drugiej zaś strony bardzo doskwiera nam brak posłuszeństwa np. u dzieci, młodzieży, itd.. Jak to  właściwie jest z tym posłuszeństwem…

A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.

 

                II Niedziela Wielkiego Postu – 24.02.2013             
12.00 – msza św. z udziałem dzieci
13.30 – msza św. z udzieleniem chrztu małym dzieciom
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
                Poniedziałek – 25.02.2013  
19.15 – nauka dla narzeczonych (dom katechetyczny)
19.15 – Krąg Biblijny (dom katechetyczny)
                Wtorek – 26.02.2013                                                                                                              
18.00 – nabożeństwo ku czci św. Antoniego
18.30 – msza św. w int. zbiorowej
20.00 – godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi
                Środa – 27.02.2013  
9.00 – msza św. z udziałem wspólnoty Pogodna Jesień
19.15 – spotkanie Wspólnoty Betesda
                Czwartek – 28.02.2013
17.30 – spotkanie z ministrantami i lektorami
18.30 – msza św. dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI,
a także o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia,
– po mszy modlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną wspólnotę
Charyzmatyczną, w salce nad kaplicą (fraternia)
19.15 – nauka dla narzeczonych (dom katechetyczny)
                Piątek – 01.03.2013                 pierwszy piątek miesiąca                     
6.00, 9.30 i 18.00 – Droga Krzyżowa
17.00 – msza św. i Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 – msza św. dla młodzieży (kaplica)
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych
                Sobota – 02.03.2013             pierwsza sobota miesiąca
8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9.00 – msza św. z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa
9.45 – spotkanie fraterni dziecięcej
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP
                III Niedziela Wielkiego Postu – 03.03.2013            
                – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych –
8.00 – spotkanie Róż Różańcowych
12.00 – msza św. z udziałem dzieci; poświęcenie krzyżyków dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy kolejne spotkanie z rodzicami tych dzieci
15.00 – msza św. dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (kaplica)
18.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

  Dodatkowe informacje i ogłoszenia

 • Serdecznie zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka).
 • W tym tygodniu nie ma spotkań katechumenatu, a młodzież zapraszamy na swoją mszę św. w piątek o 19.00 w kaplicy, a następnie na Drogę Krzyżową o g. 20.00 w kościele.
 • Spotkanie Kręgu Biblijnego jutro w salkach o 19.15.
 • Nauki dla narzeczonych w poniedziałek i czwartek o 19.15 w domu katechetycznym.
 • Msza św. z udziałem Wspólnoty Pogodna Jesień w środę o 9.00, a po niej spotkanie w domu katechetycznym.
 • Serdecznie zapraszamy na mszę św. dziękczynną za pontyfikat papieża Benedykta XVI w czwartek o 18.30. W czasie tej mszy modlimy się również o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
 • W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca marca.
 • W piątek o 17.00 dodatkowa msza św. z udziałem dzieci, a po niej krótka Droga Krzyżowa dla dzieci.
 • W piątek również pierwszopiątkowe odwiedziny chorych.
 • W sobotę o 9.00 msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa, pół godziny wcześniej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 • W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 będą poświęcone krzyżyki dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a po mszy odbędzie się kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi. Krzyżyki w cenie 5 zł możemy nabyć na furcie klasztornej od poniedziałku do soboty.
 • Fundacja św. Jadwigi zaprasza na II semestr nauki języka niemieckiego. Więcej informacji na tablicy w przedsionku kościoła.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii. Będzie je głosił ks. Zbigniew Bieńkiewicz.

Program rekolekcji:

    Sobota  2.03.
18.30 – Msza św. z nauka ogólną.
   Niedziela  3.03
7.00, 9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 19.00 – Msze św. z nauką ogólną
12.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
   Poniedziałek  4.03.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Nauka stanowa dla seniorów
17.00 – Msza św. z nauka ogólną
18.00 – nauka dla młodzieży (katechumenat)
19.00 – Msza św. z nauka ogólną
20.00 – Nauka dla małżonków
   Wtorek  5.03.
9.00 – Msza św. z nauka ogólną.
10.00 – Spotkanie z seniorami i grupami parafialnymi (Pogodna Jesień, Róże
Różańcowe, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego i inne – dom katechetyczny)
17.00 – Msza św. z nauka ogólną.
18.30 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
19.00 – Msza św. z nauka ogólną.
20.00 – Nauka dla osób żyjących samotnie.
   Środa  6.03. – na wszystkich mszach św. taca na potrzeby dzieł prowadzonych przez ks. Rekolekcjonistę.
9.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
– Droga Krzyżowa w int. naszej Parafii
17.00 – Msza św. z nauka ogólną.
19.00 – Msza św. z nauka ogólną.
 
W czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym:
 Droga Krzyżowa – w piątki:
– dla dorosłych o g. 6.00, 9.30 i 18.00,
– dla dzieci o g. 17.00,
– dla młodzieży i dorosłych o g. 20.00 („dla zabieganych i zapracowanych”).
 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele
i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek.

 

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,
za Waszą modlitwę i ofiary. Wszystkim życzymy udanego i owocnego wielkopostnego tygodnia.      
                                                               Pan niech obdarzy Was pokojem.