5 Niedziela Zwykła – 09.02.2014

www-St-Takla-org___Jesus-Crucifixion-09Drodzy Parafianie
W swojej pierwszej encyklice Deus caritas est papież Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że spotkanie z Bogiem zawsze prowadzi do czynnej miłości wobec drugiego człowieka. Człowiek, doświadczając Bożej miłości, nie jest w stanie zatrzymać jej tylko dla siebie, lecz pojawia się w nim potrzeba dzielenia się nią z innymi. (…) Piękny przykład takiej postawy pozostawiła nam św. Teresa z Lisieux. Dręczona pokusami przeciw wierze, czując, że wznosi się przed nią wysoki mur odgradzający ją od nieba, zastanawiała się, jak ma dalej żyć. Czytając Pismo Święte, natrafiła na fragment z Księgi Izajasza: „Podziel się swoim chlebem z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza” (Iz 58,7–8). Pod natchnieniem tych słów dokonała genialnego odkrycia: jeśli lampa mojej wiary przygasła, zapalę lampę miłości bliźniego, a to da mi pewność, że nie zgubię drogi do Niebieskiej Ojczyzny… Wojciech Surówka OP
…zatem miłuj bliźniego i rozpoznaj w sobie źródło tej miłości, a w nim dojrzysz Boga na tyle wyraźnie, na ile to tylko dziś możliwe. Bóg Cię potrzebuje, bliźni potrzebują Ciebie, a więc bądź solą, bądź światłem…
 
              5 Niedziela Zwykła – 09.02.2014

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci
14.30 – Msza św. dla Wspólnoty Muminki i rodzin osób niepełnosprawnych.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. dla studentów – DA Antoni (paźdz.- czerw.)

                Poniedziałek – 10.02.2014

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

19.15 – Spotkanie parafialnego kręgu biblijnego Betania (dom katechetyczny).
19.15 – Nauki przedślubne (dom katechetyczny).
19.15 – Katechumenat I i II roku (dom katechetyczny).

                Wtorek – 11.02.2014

Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.

  9.00 – Msza św. w int. chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych. 
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. w int. zbiorowej.
19.00 – Młodzieżowy krąg biblijny.
20.00 – Godzinna adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi.

                Środa – 12.02.2014

19.15 – Spotkanie wspólnoty Betesda (fraternia).
19.15 – Katechumenat I roku (dom katechetyczny).

                Czwartek – 13.02.2014 

17.00 – Spotkanie z ministrantami.
17.40 – Spotkanie z lektorami.
18.30 – Msza św. wieczorna, po niej modlitwa uwielbienie.
19.15 – Nauki przedślubne (dom katechetyczny).

                Piątek – 14.02.2014

Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

  6.00 – Droga Krzyżowa.
19.15 – Msza św. dla młodzieży (kaplica), a po niej spotkanie.

                Sobota – 15.02.2014

  8.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.   
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.

              6 Niedziela Zwykła – 16.02.2014

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci.
15.30 – Msza św. dla Duszpasterstwa Rodzin.
18.30 – Nieszpory.
20.10 – Msza św. dla studentów – DA Antoni (paźdz.- czerw.)

 
Dodatkowe informacje i ogłoszenia

  • Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna normalnie. Jednocześnie informujemy, że w czasie ferii zimowych (od 17 do 28.02.br.) kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.
  • W poniedziałek o 19.00 spotkanie parafialnego kręgu biblijnego Betania w domu katechetycznym.
  • MB Lourdes biggerWe wtorek przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes i 21 Światowy dzień  Chorego. Osoby chore i w podeszłym wieku zapraszamy na Msze św., która będzie sprawowana w ich intencji o godz. 9.00 z udzieleniem Sakramentu Chorych. Na koniec udzielimy błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Dzień chorych ustanowił bł. Jan Paweł II w 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie błogosławionego papieża.
  • Spotkania wszystkich grup katechumenatu w tym tygodniu odbywać się będą wg planu. Kolejne spotkania katechumenatu dopiero po feriach zimowych, czyli od 3. marca.
  • W dniach 7-9.03.br. II rok Katechumenatu będzie odbywał rekolekcje przygotowujące do sakramentu Bierzmowania. Rekolekcje odbywać się będą w Dusznikach Zdroju. Koszt 150 PLN. Więcej informacji u o. Teofila.
  • Nauki kursu przedmałżeńskiego w poniedziałek i czwartek o godz. 19.15 w domu katechetycznym. Są to już ostatnie nauki tego cyklu, kolejny cykl rozpoczniemy 3.03.br.
  • W sobotę nie będzie spotkania fraterni dziecięcej. Kolejne spotkanie fraterni po feriach zimowych.

6683 · Każda epoka historii ma swoje problemy. Przez cały czas istnienia świata towarzyszy człowiekowi cierpienie. W dzisiejszych czasach niszczy człowieka pośpiech, brak czasu, materializm i uzależnienia. Bóg, który kocha człowieka budzi w Kościele charyzmaty, by nieść pomoc ludziom. Posyła swoje sługi do braci potrzebujących pomocy. Wśród różnych dzieł miłosierdzia w dzisiejszej dobie naprzeciw młodym ludziom zagubionym i odrzuconym wyszła z Bożego natchnienia siostra Elwira Petrozzi – założycielka wspólnoty Cenacolo. W przyszłą niedzielę – 16. lutego – będziemy gościć w naszej parafii braci ze tej właśnie wspólnoty, którzy opowiedzą nam o swoich życiu i doświadczeniu obecności Boga. Po mszach św. przed kościołem będzie można uzyskać szczegółowe informacje o Wspólnocie Cenacolo, złożyć ofiarę i nabyć pamiątki religijne wykonane własnoręcznie przez członków wspólnoty.
 

Dla kogo sakrament namaszczenia chorych

 NamaszczenieChorych   Sakrament namaszczenia chorych, który jeszcze do niedawna zwany był ostatnim namaszczeniem, nie jest sakramentem umierających, choć wielu tak właśnie uważa. Sakramentu tego udziela się nie tylko osobie w niebezpieczeństwie śmierci, osobie chorej, ale także osobie w podeszłym wieku. W sakramencie tym wzywamy pomocy Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie.
Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych zawsze było źródłem wielu pytań ze strony wiernych, a pytania dotyczą m.in. zagadnień: czy wszystkim udzielać tego sakramentu, ile razy w roku itp. Dlatego należy wpierw przywołać normy prawa kościelnego regulujące te kwestie:
Kan. 1004 – § 1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.
–  Kan. 1006 – Sakramentu należy udzielać chorym, którzy będąc przytomni na umyśle przynajmniej pośrednio o niego prosili.
–  Kan. 1007 – Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.
Zatem sakramentu należy udzielić po pierwsze osobie, która jest ochrzczona, dalej, jest świadoma i znalazła się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby. Następnie sakramentu należy udzielić osobie w podeszłym wiek. Osobom tym można udzielić sakramentu namaszczenia chorych, kiedy bardzo podupadły na siłach, chociaż nie ma podejrzenia o poważną chorobę.
W myśl przepisów prawa sakrament można powtórzyć w dwóch okolicznościach: jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachorował oraz jeśli w czasie tej samej choroby niebezpieczeństwo staje się poważniejsze. Zatem podstawą jest pogarszający się stan zdrowia osoby; niewłaściwie byłoby regularne powtarzanie sakramentu, np. co 2 tygodnie.
Przepis prawa mówi, że nie wolno tego sakramentu udzielić osobom, które uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim. Tutaj należy zwrócić uwagę na dwa elementy normy prawa: upór oraz jawny grzech ciężki. W niebezpieczeństwie śmierci rzadko spotyka się upór, natomiast w sytuacji „starości” ów upór może istnieć.
Człowiek chory zwykle najpierw zwraca się o pomoc do lekarza; jeśli natomiast zwraca się o pomoc do Boga, to musi być należycie usposobiony, bowiem sakramentów nie przyjmuje się „na wszelki wypadek, bo może się uda”.   Ks. Mirosław Wróbel

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie

wyrazy życzliwości, za modlitwę i ofiary.

Życzymy Wam pokoju serca, Bożej opieki i radości. 

Niech Pan obdarzy Was pokojem.