4 Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019 – LAETARE

Drodzy Parafianie i Goście
                  Dwie przypowieści ewangeliczne mówią o powrocie. Jezus posługuje się nimi, by dać zrozumieć ludziom uważającym się za sprawiedliwych – uczonym w Piśmie i faryzeuszom – tajemnice miłosierdzia Bożego. Jezus przyszedł dać życie grzesznikom, ma wiec prawo ukryć się pod figurą pasterza, który zostawia trzodę i idzie szukać owcy zbłąkanej, „a znalazłszy ją, bierze z radością na ramiona” (Łk 15, 5). Chrystus szuka każdego człowieka, Jego łaska i miłość idzie za nim; jest bowiem odkupiony Jego krwią. Każdy człowiek powinien pozwolić, by Pan go dosięgnął, pochwycił i podniósł do lepszego życia.
                  Następną jest przypowieść o synu marnotrawnym, który opuścił dom ojca zażądawszy swojej części, by żyć w niezależności i swobodzie. Wskutek występków utracił jednak mienie i swobodę, stając się niewolnikiem namiętności i nędznym pastuchem świń. Przyczyną jego powrotu stały się wyrzuty sumienia, echo głosu Bożego. Bóg jest tym ojcem, który wyczekuje bez wytchnienia synów, co Go opuścili, i pobudza ich do powrotu cierniem doznanego zawodu i wyrzutami sumienia. A gdy zobaczy ich na drodze skruchy, wybiega naprzeciw, by przyśpieszyć pojednanie, zaofiarować im pocałunek przebaczenia i urządzić przyjęcie. … o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
 
… Błogosławieni ci, którzy odczuwają potrzebę pojednania się z Bogiem, nawracania się coraz bardziej do Jego miłości i do miłości bliźniego…  
 

                  4 Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019LAETARE
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka; następnie kolejne spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.
                  Poniedziałek – 01.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
17.00 – Spotkanie formacyjne Wspólnoty Żywego Różańca – salki.
18.30 – Msza św.
                  Wtorek – 02.04.2019 
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Antoniego.
18.30 – Msza św. – po mszy adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi – do 21.00
                  Środa – 03.04.2019
6.00 i 9.00 – Msza św.
18.30 – Msza św.
                  Czwartek – 04.04.2019 – pierwszy czwartek miesiąca
  6.30 i 9.00 – Msza św.
17.30 – Adoracja w int. powołań.
18.30 – Msza św., następnie modlitwa uwielbienia.
                  Piątek – 05.04.2019pierwszy piątek miesiąca
  6.00 – Droga krzyżowa.
  9.00 – Msza św., a po mszy Droga Krzyżowa.
17.00 – Msza św. pierwszopiątkowa i krótka Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 – Droga krzyżowa.
18.30 – Msza św.
20.00 – Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych.
                  Sobota – 06.04.2019pierwsza sobota miesiąca
  6.30 – Msza św. 
  8.15 – Pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci NMP – wynagradzające.
  9.00 – Msza św. z udziałem wspólnoty Krwi Chrystusa.
  9.45 – Fraternia dziecięca – dom parafialny.
18.00 – Nabożeństwo ku czci NMP.
18.30 – Msza św.
                  5 Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019
  8.00 – Spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca.
10.30 – Suma.
12.00 – Msza św. z udziałem rodziców z dziećmi; po mszy błogosławieństwo małżonków spodziewających się dziecka.
18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
20.10 – Msza św. akademicka.

 

Dodatkowe informacje i ogłoszenia

  • Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 18.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

  • Fundacja im Brata Alberta, serdecznie zaprasza dziś na Wielkanocny Kiermasz prac, wykonanych przez Osoby Niepełnosprawne, pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Muminki”. Kiermasz potrwa do godz. 15.00. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony jest na rehabilitację oraz terapię społeczną Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Serdecznie zapraszamy.

 

  • W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna normalnie czyli w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 18.00.

 

  • Spotkanie formacyjne Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00 w salkach.

 

  • Zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 rano jest spotkanie modlitewne Wspólnoty Żywego Różańca. W tym czasie odmawiamy jedną część różańca św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają w niedzielę trochę więcej czasu, by dołączyć do tej modlitwy.

 

  • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na adorację w int. powołań od godz. 17.30. W piątek – na pierwszopiątkową mszę św. o godz. 17.00 – zapraszamy dzieci. Wcześniej jest okazja do spowiedzi św. W sobotę na kolejne pierwszosobotnie nabożeństwo maryjne o godz. 8.15.

 

  • W tym tygodniu odbędą się domowe odwiedziny chorych.

 

  • Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na nabożeństwa wielkopostne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Droga Krzyżowa – w piątki: dla dorosłych o godz. 6.00, 9.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzież i dorosłych o godz. 20.00 (Droga Krzyżowa dla zabieganych i zapracowanych).
– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele: o 18.00 w naszym kościele i o godz. 16.00 w kaplicy sióstr Franciszkanek (w dawnym szpitalu im. Korczaka). Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.
 

  • W kawiarence można nabyć kartki wielkanocne z motywami religijnymi oraz świece Caritas, tzw. „paschaliki”, z których dochód jest przeznaczony dla potrzebujących.

 

  • Za tydzień zbiórka do puszek na Kuchnię charytatywną.

 
Papieska intencje modlitewna na miesiąc kwiecień 2019:
Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

 

W miniony poniedziałek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, który jest również Dniem Świętości Życia, w naszej parafii kilkadziesiąt osób złożyło przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar, pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie. Zachęcamy.
 


Katechizm Kościoła Katolickiego o umartwieniu

 
Katechizm Kościoła Katolickiego przywiązuje wielką wagę do praktyki umartwienia. W paragrafie 2015 czytamy: „Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które poprowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw”.
 
Poprzez umartwianie człowiek wzrasta duchowo. To wzrastanie św. Grzegorz z Nyssy przyrównał do wspinaczki: „Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna”.
 
Katechizm przypomina też słowa Chrystusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”.
Jeżeli nie będziesz się umartwiał, nie będziesz nigdy człowiekiem modlitwy. (bł. Josemaría Escrivá)

 
Pokuta jest miła Bogu

Głosiciele prawdy i wszyscy słudzy Bożej łaski, którzy od samego początku aż do naszych czasów wyjaśniali nam, każdy w swoim czasie, zbawczą wolę Boga, powiadają, iż nie ma nic tak drogiego Panu i odpowiadającego miłości jak to, że ludzie nawracają się do Niego powodowani prawdziwą pokutą.
 
Aby to ukazać w sposób bardziej Boski niż inni, najświętsze Słowo Boga i Ojca, poniżywszy się w niewypowiedziany sposób i nachyliwszy ku nam, raczyło zamieszkać wśród nas. Słowo to, żeby nas pojednać z Bogiem i Ojcem, uczyniło, wycierpiało i powiedziało za nas to wszystko, co my sami winniśmy zrobić, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi i wrogami Boga. Tak więc znajdując się daleko od błogosławionego życia w wieczności zostaliśmy do niego z powrotem wezwani przez Chrystusa. (…)
 
Dlatego Chrystus wołał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I dalej: „Weźcie moje jarzmo na siebie” nazywając jarzmem przykazania bądź też życie inspirowane Ewangelią. A wielki ciężar pokuty, który wydaje się uciążliwy, określa jako lekki mówiąc: „Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.
 
Gdy zaś uczy o świętości Boga i Jego dobroci, mówi rozkazując: „Bądźcie święci, bądźcie doskonali, bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz niebieski”. „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. I wreszcie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam uczynili, i wy im czyńcie”. (List św. Maksyma Wyznawcy, opata)

Drodzy Parafianie i Goście, serdecznie dziękujemy Wam za życzliwość,

za modlitwy, ofiary i wszelką pomoc.

Pan niech obdarzy Was POKOJEM.