M A J O W E    N A B O Ż E Ń S T W A

Od poniedziałku do soboty 18.00

niedziele 18.30