10 Niedziela Zwykłą (10.06.2012)

 o. Oskar o. Oskar Maciaczyk OFM